Dezvoltare Curriculum

Dezvoltarea Curriculum-urilor

Update: Fiecare dintre cele cinci școli partenere din județul Ilfov au realizat câte o programă școlară pentru o disciplină școlară opțională, pe care o vor pune în aplicare în anul școlar următor. Aceste programe școlare au avut în vedere dezvoltarea practicilor incluzive, promovarea diversității, interculturalității și implicării civice a tinerilor, dar și promovarea nonviolenței și egalității de gen în rândul elevilor:

Regăsiți toate materialele aici.

1. Promovarea diversității și interculturalității (Școala Gimnazială Nr.3 Buftea)

Curriculumul urmărește: dezvoltarea unui comportament social activ și responsabil, participarea la luarea deciziilor și rezolvarea problemelor comunității, cooperarea între grupuri diverse și multiple, capacitate de dialog intercultural și cooperare. Acestea definesc impactul pe care acest opțional îl poate determina la nivelul elevilor care îl urmează.

Materialul se raportează la specificul local, astfel, sunt folosite exemple concrete cu privire la experiențele interculturale de la nivel local. Acesta conține mărturii/ informații despre viața unor persoane care aparțin diverselor tipuri de minorități – etnică, religioase, orientare sexuală, statut social, dizailități etc. De asemenea, se va aborda o problemă privind relațiile interculturale locale sau integrarea unei minorități.

2. Educație pentru dezvoltare durabilă (Școala Gimnazială Sintești-Vidra)

Produsul include următoarele teme: Dezvoltare economică, Dimensiune socio-culturală (calitatea vieții, sănătatea etc.), Ecologie, Spațiu, Timp, Participare. În ceea ce privește concepte cheie, acestea sunt: globalizare și justiție socială, natură și mediul înconjurător, echilibru natural, biodiveristate, valoarea consumurilor, climă, schimbare, materii prime și energie.

3. Educație pentru cetățenie activă (Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”)

Curriculumul vizează dezvoltarea diferitelor tipuri de abilități precum: exprimarea, gândirea critică și argumentarea, rezolvarea problemelor, lucru în echipă și adoptarea deciziilor în grup, rezolvarea conflictelor, cercetarea comunității, influențarea deciziilor publice și evaluarea. În cadrul materialului sunt abordate următoarele teme: drepturile și responsabilitățile cetățeanului, viață politică și socială la nivel național, local și județean.

4. Educație pentru promovarea nonviolenței (Școala Gimnazială Nr.1, Pantelimon)

În ceea ce priveşte curriculum pentru opţionalul educaţie pentru promovarea nonviolenţei, produsul intelectual urmărește dezvoltarea unor abilităţi sociale (relaţionare în grup, cooperare), de implicare activă şi constructivă la nivelul comunităţii. Impactul acestui opţional urmăreşte ca elevii care îl urmează să-şi dezvolte capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diverse (conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective, acceptarea unor puncte de vedere diferite de cel propriu etc).

Plecând de la definirea şi înţelegerea generală asupra tututor formelor de violenţă, curriculum vizează şi înţelegerea conflictelor interetnice şi cum pot fi acestea evitate. Astfel, instrumentele utilizate vor reflecta realitatea locală, judeţeană şi naţională, fiind centrate pe metode de educaţie nonformală.

5. Educație pentru egalitate de gen (Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari)

Curriculum referitor la educaţie pentru egalitate de gen vizează dezvoltarea unor competenţe sociale şi civice în vederea asigurării bunăstării sociale şi profesionale a viitorilor aduţi. Având în vedere faptul că România se confruntă în continuare cu o disparitate salarială de gen, precum şi cu o îngrijorătoare creştere a fenomenului violenţei împotriva femeii, este necesar ca elevii să înţeleagă principiile egalităţii de gen, respectiv crearea unei societăţi cu oportunităţi, drepturi, obligaţii pentru femei şi bărbaţi.

Opţionalul este cu atât mai important în dinamica proiectului, având în vedere stereotipurile şi prejudecăţile cu care se confruntă femeile de etnie romă, acestea fiind de cele mai multe ori expuse discriminării multiple.

6. Istoria, cultura și identitatea romilor

Din punct de vedere istoric educaţia valorilor şi atitudinilor este un subiect ce ţine de preocuparea fiecărei societăţi şi epoci istorice de a formula matricea unui sistem de valori care să-i confere identitate, rezistenţă şi soliditataritate.

Discursul îndreptat împotriva romilor este de 2 tipuri: (1) cel din ignoranță, necunoaștere a istoriei și neînțelegere a diversității și (2) discursul categoric împotriva romilor, nu neapărat dintr-o perspectivă etnică, ci mai degrabă dintr-o perspectivă a unui grup perceput ca deviant.

Materialul (realizat de Valentin Negoi) se adresează celor care au sentimente împotriva romilor cauzate mai degrabă de necunoaștere a istoriei pe care romii au trăit-o și de lipsă de empatie față de cel diferit, dar și elevilor romi care nu își cunosc istoria.

Produsul conține următoarele teme: apariția romilor în spațiul românesc, dezbaterea rom sau tigan, robia romilor în spațiul românesc, emanciparea romilor în perioada interbelică, Holocaustul romilor, asimilarea romilor în perioada interbelică.

ro_RORomână