Prezentare Parteneri

Proiectul a fost derulat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr 1 Pantelimon; Școala Gimnazială nr. 4 Buftea, structură a Școlii Gimnaziale nr. 3 Buftea; Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari; Școala Gimnazială nr. 3 Sintești – Vidra, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Crețești Vidra; Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”.

Prezentare Parteneri

Școala Gimnazială Nr1 Pantelimon

Scoala Gimnazială Nr.1 Pantelimon, dispune de 2 localuri recent reabilitate, de două săli de sport și are un efectiv de 1886 elevi la învățământul primar și gimnazial și 86 cursanți în cadrul programului A doua șansă.

Personalul didactic calificat numără 80 de angajați și are o pregătire ce variază de la studii liceale până la cele universitare şi chiar postuniversitare, acoperind toate specialităţile prevăzute pentru învăţământul obligatoriu.

Proiectele școlii sunt focusate pe elevi cu dificultăți de învățare și relaționare în mediul școlar, proveniți din medii defavorizate și la care se urmărește îmbunătățirea rezultatelor școlare și a frecvenței la cursuri cu scopul de a favoriza dezvoltarea și progresul școlar.

Școala Gimnazială nr. 4 Buftea, structură a Școlii Gimnaziale nr. 3 Buftea

Şcoală Gimnazială Nr. 4 este situată în cartierul Buciumeni. În anul şcolar 2019/2020 îşi desfăşoară activitatea: 51 de preşcolari, 184 de elevi, 19 cadre didactice, personal nedidactic în număr de 5.

Motto-ul nostru este „O educaţie socială bine facută poate, întotdeauna, să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conţine”.

Condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ sunt optime. Unitatea dispune de personal didactic calificat la toate disciplinele de învăţământ. Există laborator de informatică conectat la internet, bibliotecă, sală de lectură, cabinet medical, sală de sport și teren de sport semiamenajat. Elevii sunt sunt antrenați în activitățile cercurilor de teatru și dansuri populare.

Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari

Școala Gimnazială nr.1 Tunari are ca principal domeniu de activitate educarea elevilor, derularea activităților exrașcolare și extracurriculare și o serie de activități menite să asigure incluziunea tuturor elevilor. În unitatea noastră școlară își desfășoara activitatea un număr de 35 de cadre didactice, un număr de 505 preșcolari și elevi. Activitatea şcolară se desfăşoară în trei corpuri moderizate cu săli de clase spaţioase, laboratoare, cabinete, cancelarii, Centru de Documentare şi Informare şi un Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică.

Proiectele școlii și-au propus ca prin activitățile desfășurate să contribuie la creșterea stimei de sine a copiilor romi, la depășirea complexului de a fi romi și la promovarea culturii rome.

Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești-Vidra, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Crețești Vidra

Şcoala Gimnazială nr. 2 Crețești, situată în apropierea municipiului București, la o distanță de 18 km, şi-a deschis porţile pentru elevi şi cadre didactice la data de 15 septembrie 1969, iar Structura nr. 3 Sintesti, școală din satul Sintești, începe să funcționeze în anul 1967, în forma actuală, până în 1967 fiind o singură clădire, Corpul B – învățământ primar.

Școala gimnazială nr. 3 Sintești este o structură a Școlii nr. 2 Crețești, situată în satul Sintești, comuna Vidra și oferă educație populației scolare de la nivel preșcolar până la nivel gimnazial. Înfiinţarea şcolii a apărut ca fiind o necesitate prin construirea unui număr mare de case în această zonă, fapt datorat populării localității.

Şcoala Gimnazială nr.3 Sintesti se impune în peisajul instituţional-educativ prin calitatea muncii, corectitudine, seriozitate, relaţii de parteneriat, performanţe şcolare, în ea desfăşurându-se învăţământul prescolar–primar– gimnazial, atat pentru elevi romi (45%) cat si pentru elevi neromi (55%).

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”

Liceul are un număr de 784 elevi, dintre care 510 cu vârstă cuprinsă între 14 și 19 ani și 274 peste 19 ani. 35% provin din urban (Pantelimon), 65% din rural (Brănești, Găneasa, Fundeni, Sohatu, Gurbănești, Botoroaga etc), 25% provin din familii cu situație materială precară și din familii monoparentale, 28% locuiesc în internatul liceului, 30% sunt navetiști, 90% au părinți cu studii medii, iar 1,8% elevi cu CES. La nivelul școlii, există o mare vulnerabilitate privind abandonul școlar și excluderea socială.

ro_RORomână