Formare

Formare

Activități de formare pentru profesorii care lucreaza cu elevii romi

Profesorii și învățătorii din cele cinci școli partenere vor participa la câte 16 ore/tematică în fiecare din cele 4 domenii necesare abordării incluziunii efective a copiilor romi, și anume:

  1. abordare centrată pe nevoile elevului;
  2. școala incluzivă;
  3. democrație;
  4. drepturile omului.

Formarea se va desfășura pe o perioadă de câte 2 zile pentru fiecare domeniu. Formarea va îmbina elemente de teorie cu elemente practice privind metodele și tehnicile care pot transforma școala într-una incluzivă. Elementul de inovare al cursului va fi acela că participanții vor obține o adeverință care să certifice competențele aferente celor patru domenii doar dacă vor dovedi că au aplicat în școală metodele deprinse la curs. Multiplicarea acestor metode deprinse va fi realizată pe echipe de către profesori în cadrul cercurilor metodice de la nivel județean.

Update:

Au fost formate 80 de cadre didactice in tematici precum abordarea centrata pe ele, scoala incluziva, democratie, drepturile omului a contribuit la crearea unei culturi incluzive la nivelul celor 5 scoli implicate in proiect. Cadrele didactice au avut oportunitatea sa faca schimb de experienta, sa invete noi metode si tehnici la clasa si sa le adapteze in functie de contextul local.

Participantii au fost impartiti in 4 grupe si au participat la cate o formare, cu o durata de 2 zile. Formarea a îmbinat elemente de teorie privind abordarea centrată cu elemente practice privind metodele și tehnicile care se pot folosi la clasă. Temele atinse în cadrul formărilor au fost: Abordări de predare centrate pe elev, Formare în domeniul școlii incluzive, Democrația și educația pentru cetățenie activă, Drepturile omului/ copilului, toleranță și anti-discriminare.


ro_RORomână