Formare

Formare

Activități de formare pentru profesorii care lucreaza cu elevii romi

Profesorii și învățătorii din cele cinci școli partenere vor participa la câte 16 ore/tematică în fiecare din cele 4 domenii necesare abordării incluziunii efective a copiilor romi, și anume:

  1. abordare centrată pe nevoile elevului;
  2. școala incluzivă;
  3. democrație;
  4. drepturile omului.

Formarea se va desfășura pe o perioadă de câte 2 zile pentru fiecare domeniu. Formarea va îmbina elemente de teorie cu elemente practice privind metodele și tehnicile care pot transforma școala într-una incluzivă. Elementul de inovare al cursului va fi acela că participanții vor obține o adeverință care să certifice competențele aferente celor patru domenii doar dacă vor dovedi că au aplicat în școală metodele deprinse la curs. Multiplicarea acestor metode deprinse va fi realizată pe echipe de către profesori în cadrul cercurilor metodice de la nivel județean.

ro_RORomână