Putem mai mult împreună – Comunicat de încheiere a proiectului

În perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” alături de partenerii săi, anume Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, Asociația Comunităților Marginalizate, Botoșani, Asociația Romilor din Făgăraș, Asociația DANROM Făurei, Asociația Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău și Asociația Romilor Ursari din Dagâța, a implementat proiectul „Putem mai mult împreună”, cu sprijinul financiar oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Misiunea proiectului „Putem mai mult împreună” a fost împuternicirea a 2200 de romi de la nivel național, folosind o abordare de „jos în sus” în care cetățenii de etnie romă se află în centru, ei învățând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunității și să își facă vocea auzită.  Principalele rezultate care au contribuit la atingerea obiectivului proiectului sunt:

 • 20 de grupuri de inițiativă locală au fost formate și mobilizate, iar fiecare dintre acestea a fost implicate activ în identificarea nevoilor comunităților;
 • 20 de planuri de acțiune locală au fost elaborate și depuse la autoritățile publice locale competențe din UAT-urile de care aparțin grupurile de inițiativă locală;
 • 20 de acțiuni de advocacy au fost implementate la nivelul celor 20 de comunități în care a fost implementat proiectul;
 • 100 de romi din grupurile de inițiativă locală și alte persoane din comunități au participat la un program de formare care a inclus 6 cursuri pe temele – Dezvoltare comunitară, Comunicare, fundraising și advocacy, Scriere și implementare de proiecte, Politici publice pentru romi  și reprezentare locală, Identitatea rromani și imaginea de sine etnică – cunoaștere și reconstrucție, Bune practici de promovare și dezvoltare a culturii romani contemporane din România – și au dobândit competențe și abilități pentru a se implica activ în rezolvarea nevoilor comunității și reprezentarea romilor și a altor grupuri dezavantajate;
 • 50 de reprezentanți ai primăriilor au participat la un program de formare care a inclus 4 cursuri pe următoarele teme: Identitate romă, Practici de promovare a culturii romilor, Administrația locală centrată pe nevoile cetățeanului, Politici publice pentru romi și au dobândit competențe și abilități.
 • 276 de cadre didactice au abilități și materiale pentru a promova interculturalitatea la nivelul școlilor, iar 4556 de elevi romi și neromi au participat la activități de promovare a interculturalității și diversității;
 • 62 de cadre didactice au fost formate pe teme privind istoria romilor, iar acestea au desfășurat lecții despre istoria romilor cu 962 de elevi romi și neromi;
 • 279 părinți romi și neromi au participat la activități de educație parentală;
 • 806 elevi și părinți au participat la activități de ecologizare la nivelul comunităților, iar 904 elevi și părinți au participat la activități sportive de promovare a interculturalității.
 • 75 de experți și lideri romi de la nivel național au participat la programul de formare și schimb de experiență pe teme precum: combaterea discriminării,  comunicare și vorbit în public, identitate romani și practici culturale pozitive.
 • Realizarea și promovarea muzeului virtual despre cultura romilor: https://romanomuseum.com/

Principalele activități care s-au desfășurat în cadrul proiectului au vizat:

 • Depunerea planurilor de acțiune locală la autorități locale și acțiuni de advocacy;
 • Cursuri de formare a membrilor grupurilor de inițiativă locală;
 • Curs de istorie a romilor pentru profesori și activități aplicate la clasă;
 • Activități de creștere a stimei de sine pentru elevii romi;
 • Activități parentale de creștere a stimei de sine pentru părinți;
 • Activitate de informare prin intermediul blogging-ului si vlogging-ului;
 • Program de formare a experților și liderilor romi;
 • Ateliere pentru schimb de experiență, study tour și promovare de bune practici;
 • Dezbateri publice organizate pentru influențarea politicilor publice de la nivel local, regional si național;
 • Realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor;
 • Promovarea Muzeului virtual despre istoria romilor în caravane culturale în 40 de comunități de romi;
 • Organizare de dezbateri publice pe tema contribuției romilor la dezvoltarea României.

Rezultatele finale ale anchete sociologice realizate la finalul proiectului evidențiază faptul că indicatorii asumați ai proiectului au fost atinși sau chiar depășiți. Astfel, nivelul de acceptare al romilor de către populația majoritară a crescut cu 82% în cele 20 de comunități în care a fost implementat proiectul, nivelul cunoștințelor, atitudinilor și practicilor romilor și neromilor legate de istoria romilor au fost îmbunătățite cu 2 nivele, iar nivelul de împuternicire a celor 20 de comunități de romi a crescut cu 1 nivel. Procesul de incluziune a romilor la nivelul celor 20 de comunități din județele Brașov, Botoșani, Brăila, Buzău și Iași nu este încheiat, acesta fiind un proces continuu și dinamic care necesită sprijinirea pe termen lung a implicării romilor și neromilor în dezvoltarea locală, crearea de contexte de colaborare între grupuri comunitare și cu autoritățile locale și promovarea diversității și a interculturalității.

***

Proiectul „Putem mai mult împreună” beneficiază de un grant în valoare de 897,454 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a sprijini împuternicirea a 2200 de romi de la nivel național, folosind o abordare de „jos în sus” în care cetățenii de etnie romă se află în centru, ei învățând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunității și să facă auzită vocea acestora.

Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Leave a Reply

ro_RORomână