Capacitarea a 75 de experți și lideri romi

Program de formare complexă

Programul de pregătire a experților și liderilor romi s-a adresat unui număr de 75 de experți/ lideri romi, membri ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor din România, fiind structurat în patru module de pregatire:

MODULUL I – Respectarea drepturilor omului

Cursurile au avut loc în perioadele 9-10 aprilie 2022 (Buzău), 14-15 aprilie 2022 (Brașov), 28-29 mai 2022 (Iași) și au participat experți și lideri romi din toate cele cinci județe implicate în proiect. Obiectivul modulului a fost de a pregăti cei 75 experți și lideri romi să identifice situații de discriminare și să acționeze atunci când este nevoie. Principalele teme care au fost abordate în cadrul cursului au fost:

  • Discriminare directă și indirectă;
  • Legislație națională și directive europene;
  • Instituții responsabile;
  • Segregare și metodologie de desegregare;
  • Exemple de cazuri de discriminare sancționate de CNCD (unde participanții au fost informați despre care sunt pașii pe care trebuie să îi facă pentru a sesiza cazurile de discriminare, precum și modul de redactare a unei cereri către CNCD).

MODULUL II – Comunicare, public speaking, tehnici de advocacy și negociere

MODULUL III- Identitatea romani și imaginea de sine etnică

MODULUL IV – Dezvoltarea culturii romani contemporane

Schimburi de experiență, study tour și promovarea de bune practici

În cadrul acestei activități ne-am propus ca cei 75 de experți/ lideri care participă la programul de pregătire complexă să viziteze cel puțin una din cele 20 de localități beneficiare ale programului de dezvoltare comunitară cu rezultate deosebite. Aceast schimb de experiență le-a oferit participanţilor ocazia de a se întâlni cu autorităţile locale, cu membrii comunităţii şi să dezbată problemele diverse care se întâlnesc de la o regiune la alta.

Dintre temele abordate în cadrul vizitelor:

  • Bune practici pentru rezolvarea nevoilor comunităților de romi;
  • Bune practici de promovare a culturii romilor;
  • Măsuri de desegregare și combatere a discriminării;
  • Relația instituții/ autorități locale cu cetățenii de etnie romă;
  • Reprezentare și reprezentativitate.

Dezbateri publice pentru influențarea politicilor publice

Au avut loc întâlniri la nivel județean în cadrul cărora s-au dezbătut nevoile comununităților de romi și soluțiile pentru ca acestea să fie adresate inclusiv prin intermediul documentelor strategice de la nivel județean și/ sau regional.

Scopul dezbaterilor a fost actualizarea strategiilor județene de dezvoltare astfel încât ele să includă și nevoile comunităților de romi, iar discursul din cadrul acestor strategii să nu mai fie stereotipar la adresa romilor.

ro_RORomână