Capacitarea a 75 de experți și lideri romi

Program de formare complexă

Programul de pregătire a experților și liderilor romi se adresează unui număr de 75 de experți/ lideri romi, membri ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor din România, fiind structurat în patru module de pregatire:

Modulul 1 – Respectarea drepturilor omului
Modulul al 2-lea – Comunicare, public speaking, tehnici de advocacy și negociere
Modulul al 3-lea – Identitatea romani și imaginea de sine etnică
Modulul al 4-lea – Dezvoltarea culturii romani contemporane

Schimburi de experiență, study tour și promovarea de bune practici

În cadrul acestei activități ne propunem ca cei 75 de experți/ lideri care participă la programul de pregătire complexă să viziteze cel puțin una din cele 20 de localități beneficiare ale programului de dezvoltare comunitară cu rezultate deosebite.

Dintre temele abordate în cadrul vizitelor:

  • Bune practici pentru rezolvarea nevoilor comunităților de romi;
  • Bune practici de promovare a culturii romilor;
  • Măsuri de desegregare și combatere a discriminării;
  • Relația instituții/ autorități locale cu cetățenii de etnie romă;
  • Reprezentare și reprezentativitate.

Dezbateri publice pentru influențarea politicilor publice

Dezbateri publice organizate pentru influențarea politicilor publice de la nivel local, regional și național – 14 întâlniri la nivel județean în cadrul cărora se vor dezbate nevoile comununităților de romi și soluții pentru ca acestea să fie adresate inclusiv prin intermediul documentelor strategice de la nivel județean și/ sau regional.

Scopul dezbaterilor va fi actualizarea strategiilor județene de dezvoltare astfel încât ele să includă și nevoile comunităților de romi, iar discursul din cadrul acestor strategii să nu mai fie stereotipar la adresa romilor.

ro_RORomână