Împuternicirea a 20 de comunități de romi din 5 județe

Facilitare și dezvoltare comunitară

Au fost selectate cele 20 de comunități din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău și Iași care să facă parte din proiectul „Putem mai mult împreună”. De asemenea, au fost selectați și instruiți facilitatorii comunitari în vederea intrării în comunitate, iar #împreună am format 20 de grupuri de inițiativă la nivel local.

Coordonatorii județeni împreună cu facilitatorii și mobilizatorii au deșfăsurat o serie de vizite în teren în cadrul cărora s-a realizat procesul de identificare al celor care doreau să se implice în mod direct și activ în activitățile proiectului. În toate cele 20 de localități, au fost constituite Grupurile de Inițiativă Locală (unele dintre ele fiind aprobate și în cadrul sedințelor de Consiliu Local).

Cursuri de formare pentru membrii GIL și activități de diseminare către ceilalți membri ai comunităților

100 de membri ai grupurilor locale de inițiativă și alți membri romi ai comunităților au participat la cursuri de formare.

În prima etapă, au fost desfășurate primele două cursuri din cadrul proiectului – Dezvoltare comunitară și Comunicare, fundraising și advocacy, după cum urmează:

 • 4-6 iunie 2021 (Brașov)
 • 11-13 iunie 2021 (Brăila)
 • 18-20 iunie 2021 (Buzău)
 • 25-27 iunie 2021 (Botoșani)
 • 2-4 iulie 2021 (Iași)

În luna martie, respectiv aprilie, s-a desfășurat fizic și al treilea curs de formare, „Scriere și implementare de proiecte”, destinat membrilor Grupurilor de Inițiativă Locală, după cum urmează:

 • 26 – 27 martie 2022 – cursuri membri GIL județul Brăila
 • 26 – 27 martie 2022 – cursuri membri GIL județul Brașov
 • 1 – 2 aprilie 2022 – cursuri membri GIL județul Iași
 • 9 – 10 aprilie 2022 – cursuri membri GIL județul Buzău
 • 15 – 16 aprilie 2022 – cursuri membri GIL județul Botoșani

Principalele teme abordate în cadrul cursului au fost: Arborele problemei și soluției, Obiective SMART, Activități și indicatori, Buget.

De asemenea, cursul de formare, „Politici publice pentru romi și reprezentare locală”, s-a desfășurat în perioada:

 • 7 – 8 mai 2022 – cursuri membri GIL județul Brăila;
 • 14 – 15 mai 2022 – cursuri membri GIL județul Brasov;
 • 23-24 iulie 2022 în județul Iași;
 • 29-30 iulie 2022 în județul Botoșani;
 • 6-7 august 2022 în județul Buzău.

În cadrul fiecarei întâlniri au participat 20 de persoane de etnie romă din cadrul localităților selectate în proiect. În selecția participanților s-a ținut cont de asigurarea reprezentativității (prezența femeilor și a tinerilor). Principalele teme abordate în cadrul acestui curs au fost: Măsuri afirmative pentru romi, Strategia de Incluziune a romilor, Drepturile romilor ca minoritate națională.

De asemenea, în cadrul acestor întâlniri au fost dezbătute cu membrii GIL: Cum identificăm nevoile și soluțiile?; Cum să planificăm și să scriem un proiect?; Modul în care structurile asociative se pot implica în designul și managementul politicilor publice pentru romi în România; Cum pot fi folosite diverse tehnici pentru a identifica în mod corect problemele, pentru a identifica soluții posibile; Diferite tehnici și instrumente de politică utilizate în procesul de elaborare/ implementare/ evaluare a politicilor publice în general, și a politicilor publice pentru romi.

În cadrul fiecărui județ a existat un proces de învățare reciprocă între staful echipei noastre și cursanți. Deoarece s-au desfăsurat cu prezență fizică, ne-am putut bucura și de inevitabilele povești spuse la sfârsitul fiecărei seri.  Și spre încântarea tuturor am putut beneficia de prezența unor oameni care aveau tolba plină cu povesti. Cum altfel ar putea arăta o discuție în jurul mesei la care regăsim membrii ai binecunoscutei fanfare „Zece Prăjini”, autori de cărți, oameni ce lucrează de zeci de ani în comunitățile cu romi și multe alte categorii. Iar mai presus de toate, pe toți îi unea aceași doriță, de a-și aduce aportul prin punerea unei cărămizi în construcția unei societăți mai prietenoase și mai deschise la colaborare.

Cursuri de formare a reprezentanților APL și a altor profesioniști care lucrează cu romii

S-au demarat un număr de patru cursuri pentru autoritățile publice locale care se adresează unui număr de 50 de angajați ai Primăriilor din cele 20 de localități( oameni care își desfăsoară activitatea zilnică atât cu populația romă, cât și cu populația majoritară, relevanți pentru lucrul în comunitățile de romi).

Reprezentanți au participat la următoarele cursuri:

 1. Identitatea romă: Elemente fundamentale ale istoriei romilor și a influenței acestora asupra rasismului anti-rom contemporan și asupra dezvoltării unei culturi rome a stigmatului internalizat. Stereotipuri și prejudecăți despre romi. Discurs anti-rom. Identitate romă. Rom vs. Țigan
 2. Bune practici de promovare a culturii rome: diseminarea metodelor și a instrumentelor de promovare și dezvoltare a culturii romani
 3. Administrație locală centrată pe nevoile cetățeanului, inclusiv politici
 4. Politici publice pentru romi ca motor de dezvoltare a localității: Politici publice pentru romi – Strategia de Incluziune a Romilor; Măsuri afirmative pentru romi; Finanțări adresate comunităților de romi; Includerea în strategiile de dezvoltare locală a nevoilor comunităților de romi.

Dintre cele patru cursuri de formare, două au fost demarate de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și au fost desfășurate în iunie 2021 și noiembrie-decembrie 2021.

În perioada 17-18 iunie, la București, a fost organizat un curs adresat autorităților publice locale din localitățile în care este implementat proiectul „Putem mai mult împreună”. La cursul cu tema „Administrația locală centrată pe nevoile cetățeanului” au participat 50 de reprezentanți ai autorităților publice locale.

Cursul și-a propus, ca la final, participanții să dețină cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a deschide procesele decizionale din administrația locală către participarea publicului, să contureze obiective de politici publice pe termen îndelungat, să poată verifica dacă acestea corespund cu nevoile și aspirațiile locuitorilor, respectiv să construiască planuri de comunicare coerente și incluzive pentru grupuri vulnerabile (romi).

Principalele teme abordate in cadrul cursului au fost:
• Nevoi versus probleme;
• Comunicare autoritati-cetățeni;
• Transparența decizională;
• Egaltiate de șanse;
• Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor.

La finalul cursului, 27 dintre participanți au completat chestionarul de evaluare. Conform răspunsurilor primite, participanții au fost, în general, mulțumiți de conținutul și forma de livrare a cursului, de organizarea și facilitățile puse la dispoziție. Aceștia au apreciat trainerii și metodele folosite de acestia. De asemenea, participanții au considerat utile exercițiile / activitățile care au presupus lucru pe echipe și faptul că au avut posibilitatea de a schimba idei, metode și opinii cu ceilalți participanți.

În același timp, în cadrul întâlnirii lunare din luna septembrie, împreuna cu toți partenerii din cadrul proiectului, am decis de comun acord ca următorul curs adresat reprezentanților APL, să se desfășoare:

1) la Buzău cu o grupă de 30 de persoane din județele Brăila, Buzău și Brașov;

2) la Botoșani, cu o o grupă de 20 de persoane din județele Botoșani și Iași, ambele în luna octombrie.

Din cauza cresterii ratei de infectare cu virusul Covid-19 spre sfarsitul lunii septembrie, echipa de implementare a proiectului a decis amanarea cursurilor de formare adresate reprezentantilor APL (cu toate ca reprezentantii APL au fost înștiințați despre perioada de desfășurare a urmatorului curs și a fost confirmată participarea a 50 de persoane din APL).

La începutul lunii octombrie 2021, s-a reluat comunicarea cu APL-urile și au fost transmise scrisori de informare cu privire la organizarea cursurilor în online și cu informații specifice despre perioada de desfășurare a cursurilor, agenda evenimentului, iar pentru persoane noi, dornice să paticipe, acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de completat.

Cursurile s-au desfasurat după următorul program:
• 15, 18, 19 si 23 noiembrie 2021 grupa 1, formator d-na Amarandei Mirabela, 25 de participanți din județele Brașov, Buzău și 2 localități din județul Brăila și Suțești;
• 24, 25, 26 noiembrie și 6 decembrie 2021, formator dl Codru Vrabie, 25 de participanți din județele Botoșani, Iași si 2 localități din judetul Brăila, Însurăței și Viziru.

Al doilea curs a avut ca temă principală „Politici publice pentru romi ca motor de dezvoltare a localității” și a avut ca subteme:
• Politici publice pentru romi – Strategia de Incluziune a Romilor;
• Măsuri afirmative pentru romi;
• Finanțări adresate comunităților de romi.

În paralel, Grupurile de Inițiativă locală au lucrat la elaborarea unor Planuri de Acțiune Locală, care au fost depuse în cadrul primăriilor pentru a putea fi integrate în strategiile de dezvoltare locală.

Prin intermediul acestui proiect ne-am dorit să punem la aceași masă toți stakeholder-ii direct sau indirect implicați în realizarea dezideratului de a îmbunătății condițiile de trai și satisfacerea unui număr cât mai mare de nevoi pentru un procent cât mai numeros de oameni.

Cursuri de formare continuă pentru cadre didactice

Prezentarea obiectivelor cursurilor:

1. Educație Interculturală pentru cadrele didactice din cele cinci județe a reprezentat una dintre activitățile proiectului „Putem mai mult împreună” și a avut ca scop familiarizarea cadrelor didactice cu informații și strategii din sfera educației interculturale, astfel sporind participarea școlară a elevilor și dezvoltarea unui climat optim la nivelul școlilor cu impact asupra creșterii performanțelor școlare.  De asemenea, programul de formare a fost bazat pe strategii și tehnici de comunicare adaptate nevoilor reale și au presupus o parte de e-learning în cadrul unei platforme online.

Cursurile de educație interculturală s-au desfășurat în perioada octombrie 2021 – aprilie 2022 pe platforma Zoom (din cauza situației pandemice). Formatori în cadrul acestora au fost Gelu Duminică și Cătălina Olteanu. După participarea la curs, pe baza informațiilor aflate, cadrele didactice au avut ca misiune realizarea a două activități de diseminare a informatiilor la clasă, catre elevii lor. Așadar, principiile educației interculturale: acceptare, cunoașterea elementelor de istorie si cultura, diversitate etc. au fost promovate în rândul elevilor, conducând la dezvoltarea abilitaților non-cognitive.

Pentru acest lucru, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” a pus la dispozitie materialele educationale, printre care: suport de curs, carți de povești, kituri pedagogice de promovare a diversității, afișe despre istoria romilor, precum și resurse online.

Cursul a fost acreditat de către Ministerul Educației Naționale și a oferit un număr de 10 puncte credit profesionale transferabile.

Programul de formare a cuprins patru categorii de module:

 • Diversitatea în secolul XXI Modul teoretic ce a familiarizat participanții programului de formare cu concepte esențiale pentru înțelegerea, promovarea educației interculturale în vederea dezvoltării de competențe relevante și semnificative pentru educația interculturală;
 • Abordări legislative din perspectiva educației interculturale – Modulul a inclus informații despre documentele legislative care susțin drepturile omului/copilului;
 • Valori și atitudini interculturale – Modul care a familiarizat participanții cu semnificațiile conceptelor fundamentale ale educației interculturale și a oferit sprijin pentru identificarea metodelor și tehnicilor de promovare a acestor concepte la nivelul comunităților multietnice, multiculturale;
 • Educația interculturală, de la teorie la practica școlară și socială – Modul care a oferit informații și sprijin în vederea valorificării și aplicării programelor școlare în spiritul diversității și echității;

Activități de follow-up

După finalizarea cursului, cadrele didactice participante au realizat două lecții în școala lor pe baza materialelor suport primite in cadrul cursului. Materialele suport au fost realizate de către Agenția „Împreună” cu UNICEF România si avut ca temă centrală promovarea educației în rândul romilor prin oferirea de modele pozitive din interiorul minorității.

La finalul activităților, elevii au integrat principiile educației interculturale, au cunoscut elemente specifice diferitelor minorități naționale, și-au dezvoltat stima de sine și au cunoscut modele de succes din comunitatea romă care au reușit în viață prin educație.

Desfășurarea cursului

Cursurile de Educație Interculturală a fost organizat în regim online pe platforma ZOOM, având loc sincron cu doua grupe paralele, sub forma blended learning (40 de ore). Cursul s-a desfășurat într-o atmosfera prietenoasă, în cadrul acestuia fiind prezentate informații teoretice si practice. De fiecare dată, profesorii au avut ocazia să discute, să analizeze diverse situații sub forma unor jocuri, să contribuie cu experiența proprie si să tragă concluzii valoroase. De asemenea, în cadrul cursurilor desfășurate, participanții au împărtășit experiențe și am aflat despre așteptările lor referitoare la curs. Printre temele abordate până acum se numără: școala incluzivă si multiculturală, discriminarea, istoria si statutul romilor, drepturile omului, educația incluzivă și de calitate.

image

Cunoașterea şi înțelegerea elementelor de interculturalitate au fost fundamentale pentru cursanții. Multe dintre informațiile pe care formatorii le-au oferit cursanților au fost întâlnite pentru prima dată.

image 1

Nu în ultimul rând, feedback-ul a reprezentat unul dintre elementele imperative al acestui curs, nu doar cu scopul de a îmbunătății modul de livrare a informațiilor și experiența cursanților în mediul online, cât și pentru a înțelege mai bine nevoile, interesele celor prezenți. Astfel, formatorii au utilizat aplicația Jamboard pentru a colecta informații precum curiozități, opinii și așteptări, la începutul sesiunii, precum și la final, despre opinia cadrelor didactice despre întregul curs. Așadar, cu ajutorul acestor opinii cât și al feedback-ului constant, cursul s-a centrat pe livrarea informațiilor în conformitate cu nevoile sau problemele din teritoriu.

Așteptări/curiozități și opinii din partea participanților la începutul sesiunii de lucru:

image 2
image 3

Feedback din partea participanților la sfârșitul sesiunii de lucru:

image 4
image 5
image 6

2. Istoria romilor a reprezentat cel de-al doilea curs destinat cadrelor didactice din cele cinci județe în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună”. Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea nivelului de cunoaştere de către personalul didactic din învățământul preuniversitar (nivelurile gimnazial și liceal) cu privire la elementele de istorie a romilor care să susţină demersurile de abordare curriculară adecvată şi de adaptare a mediului şcolar la nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor.

Acest curs este acreditat cu un număr de 10 puncte de credit transferabile, având forma de organizare tip blended learning și 40 de ore de formare. Formatori în cadrul acestui curs au fost Adrian Furtună (care a oferit o perspectivă sociologică a istoriei romilor), Mariana Sandu (perspectivă istorică, în general, informații despre sclavia romilor) și Valentin Negoi (Holocaust, deportări).

Asemeni cursului de Educație Interculturală, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” a pus la dispozitie materialele educationale, printre care: suport de curs, carți de povești, kituri pedagogice de promovare a diversității, afișe despre istoria romilor, precum și resurse online. După participarea la curs, pe baza informațiilor aflate, cadrele didactice au avut ca misiune realizarea a două activități de diseminare a informatiilor la clasă, catre elevii lor. La finalul activităților, elevii au integrat principiile elemente ale istoriei comunității rome, au cunoscut elemente specifice diferitelor minorități naționale și au cunoscut un trecut, care uneori este trecut cu vederea.

Activități de creștere a stimei de sine pentru elevii și părinții romi

În cadrul acestei activități vor fi desfășurate activități care să contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor. Astfel, expertul pentru creșterea stimei de sine, va realiza un set de activități si fișe de monitorizare a impactului pe care acestea le au asupra elevilor, pe care le va transmite către cadrele didactice din cadrul școlilor selectate în proiect. Activitățile vor fi concepute astfel încât să pună elevii în situația în care să vorbească deschis despre modul de relaționare cu colegii, cadrele didactice, părinți, prieteni, dar și despre modul în care aceștia se văd pe sine. La sfârșitul fiecărei activități desfășurate, elevii vor completa câte o fișă de evaluare a impactului activității (fișa realizată de către expertul pentru creșterea stimei de sine).

Părinții au făcut parte și din Programul de Educație Parentală carea propus modalități pozitive de interacțiune a părinților, contexte de descoperire și amplificare a experiențelor pozitive cu copiii, cadru de valorizare și stimulare a unor noi atitudini și comportamente, precum și îmbogățirea nivelului de cunoștințe legate de creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului.

Activități de informare la nivel comunitar privind drepturile minorității naționale rome, promovarea culturii și a identității rome

Atelierul de blogging și vlogging

În cadrul proiectului am desfășurat o activitate de informare prin intermediul bloggingului și vloggingului care a urmărit să formeze tinere rome de la nivel local care să reprezinte vocea comunității lor. În prima etapă au avut loc sesiuni de formare cu cele 20 de tinere, sesiuni care s-au desfășurat săptămânal timp de 2 luni și în care fetele au vorbit despre comunitatea lor și au învățat metode și tehnici de creionare a unei povești. Pe parcursul atelierelor online, participantele au învățat:

• Să culeagă o poveste

• Să se descrie în moduri creative

• Să vorbească și să scrie despre ce înseamnă pentru ele să fie rome

• Să înregistreze un mesaj video despre ce înseamnă pentru ele Ziua Internațională a Romilor

• Să vorbească deschis despre fricile lor

• Să construiască un personaj

• Să citească și/sau să asculte narațiuni personale, reale ale unor autoare rome și să formuleze întrebări despre cum au fost construite și de ce

• Să identifice și să caute extra informații despre modele rome feminine din istoria mondială și să discute despre cum le inspiră.

Pentru că ne-am dorit foarte tare să ne și vedem în persoană, în perioada 21 – 24 iulie ne-am dat întâlnire în Iași cu cele 20 de fete din județele Buzău, Brăila, Brașov, Botoșani și Iași pentru patru zile de ateliere de mentorat în arta vlogging-ului și blogging-ului.

Fetele au fost ghidate de formatorii noștri care le-au împărtășit câte puțin din munca lor, dar le-au și sprijinit în a-și construi propriile povești. Au fost patru zile în care am vorbit despre identitate, despre comunitate, despre tradiția Fanfarei Zece Prăjini, despre ce înseamnă să fii femeie de etnie romă astăzi, ce ajungi să descoperi despre tine când te întâlnești pentru prima dată cu locuri care vorbesc despre istoria strămoșilor tăi, dar și când te întâlnești cu tineri care pare că vin din lumi diferite, dar trăiesc și simt odată cu tine. Și, mai ales, ce povești ajungi să culegi și să scrii despre tine și lume, odată cu asta. Pe parcursul acestor zile, fetele au aflat ce înseamnă procesul de documentare, înainte de a scrie o poveste, au luat interviuri, au fost vulnerabile atât în rândurile lor, cât și unele cu altele și au creat primele povești pe TikTok.

Nu în ultimul rând, pentru ca fetele să fie pregătite să iasă în lume și să-și facă poveștile auzite, odată cu începerea anului școlar, au mai fost desfășurate câteva sesiuni de mentorat unde fetele au avut ocazia să creioneze 20 de povești pline de suflet. Povești despre noi, despre familiile noastre, despre prieteni, despre idoli, despre comunitatea noastră sau despre locurile unde numai imaginația noastră poate să ne ducă.

Dezbateri publice organizate pentru influențarea politicilor publice de la nivel local, regional si național

Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, în fiecare județ în care lucrăm s-au organizat întâlniri unde s-au dezbătut nevoile comunităților de romi și soluții pentru ca acestea să fie adresate inclusiv prin intermediul documentelor strategice de la nivel județean și regional. Întâlnirile au fost moderate de o echipă de lideri și experți romi formați în cadrul programului de pregătire complexă prin intermediul cărora vocea noastră poate fi auzită.

Grupurile de inițiativă locală alături de alte organizații din sectorul non-guvernamental au luat parte la dezbaterile publice organizate la care au participat și reprezentanți ai instituțiilor publice locale, cu scopul de a pune nevoile, interesele și dorințele comunității rome în strategia județeană de dezvoltare/strategiile de dezvoltare locală.

Acțiuni de ecologizare

Prin fiecare acțiune de conștientizare a diversității și multiculturalității în sufletul fiecărui participant se naște o idee care se va dezvoltă odată cu trăirile și gândurile persoanei, exact ca o sămânță plantată căreia i se oferă grijă. Deoarece doar împreună putem combate efectele schimbărilor climatice în propriile comunități, am plantat peste 300 de pomi 20 de comunități implicate în proiectul „Putem mai mult Împreună”.

Echipați cu mănuși și unelte potrivite, dar și cu entuziasm, elevii au plantat meri, peri, pruni, caiși, piersici, vișini, cireși si gutui. Lucrul în echipă și distracția au fost nelipsite, iar elevii se vor putea bucura în anii ce urmează de o livadă minunată. De asemenea, elevii participanți au avut ocazia de a participa în discuțiile despre modurile în care se poate colecta selectiv menajul, care sunt pericolele aruncării gunoaielor pe stradă sau în zonele verzi și ce schimbări putem să implementăm la nivelul gospodăriei noastre. Până la finalul zilei elevii au învățat că doar prin înțelegere și cooperare pot lupta spre un viitor mai bun pentru ei și semenii lor.

image
image 1
image 2

Cupa prieteniei la fotbal

Deoarece considerăm că diversitatea și incluziunea nu țin cont de împrejurări, dar și de a valorifica unicitatea fiecărui elev într-un context plăcut și accesibil vârstei, am realizat „Cupa prieteniei la fotbal”. În cadrul acestei activități elevii din cele 20 de comunități au primit echipamentele necesare și au format echipe mixte pentru a juca mai apoi niște meciuri de fotbal pe cinste.

Înaintea oricărui joc de fotbal, partenerii noștri organizatori le-au vorbit copiilor despre ce înseamnă discriminarea, rasismul, au povestit despre stereotipuri și prejudecăți, despre etichete, dar și cât despre cât de important este să dăm timp în a-i cunoaște pe cei de lângă noi. La finalul acestei activități participanții și-au dat seama că diferențele trebuie prețuite deoarece îi fac mai buni și doar lucrând împreună pot aduce ceva în plus echipei, iar mai apoi, comunității lor.

Această activitate avut scop creșterea stimei de sine a copiilor prin valorizarea abilităților sportive, precum și cele de a lucra în echipă.

image 3
image 4
image 5

Marcarea zilei de 20 februarie

Data de 20 februarie reprezintă o zi care ne amintește de poveștile, de cele mai multe ori nespuse sau necunoscute, ale strămoșilor noștri romi care au trăit în sclavie. Pentru a nu lasă această dată să cadă în filele uitate ale istoriei noastre dar și de a trage un semnal de alarmă asupra importanței acesteia, în cadrul proiectului nostru am organizat cu ajutorul partenerilor noștri din teritoriu o serie de activități.

În 2022, când s-au împlinit 166 de ani de la acest eveniment, grupurile de inițiativă locală proiect au organizat o serie de activități. Printre ele se numără și întâlnirea cu reprezentanții autorităților locale, directori ai unităților de învățământ precum și alți membri ai comunităților în cadrul căreia  au vorbit despre această perioadă nefastă a istoriei noastre, au vizionat filmul „Sclavia Romilor – Lungul drum” către libertate” iar mai apoi au dezbătut teme precum: promovarea istoriei romilor în școli, rolul cadrului didactic în promovarea elementelor culturale ale romilor la clasă, dar și importanța colaborării dintre școală, comunitate și instituții.

Anul acest, marcând 167 de ani de la abolirea sclaviei romilor, ne-am adunat la Casa Oprescu din București, unde a avut loc lansarea primului Muzeu Virtual al Culturii Romilor.

Gazdele evenimentului au fost Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher și Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, iar alături au fost partenerii de la nivel local, fără de care această inițiativă nu ar fi fost posibilă, și anume: Asociația Comunităților Marginalizate, Botoșani, Asociația Romilor din Făgăraș, Asociația DANROM Făurei, Asociația Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău și Asociația Romilor Ursari din Dagâța.

Marcarea evenimentelor importante din viața oricărui elev: prima zi de școală, marcarea sărbătorilor de iarnă și 1 iunie.

În viața oricărui elev există anumite momente ce merită să fie serbate împreună. În cadrul proiectului nostru „Putem mai mult Împreună” am marcate aceste zile importante din anul școlar, și anume: prima zi de școală, serbarea iernii și 1 iunie.

Astfel, cu ocazia începutul anului școlar, grupul de inițiativă din comuna Viperești (județul Buzău) alături de Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău, școală și primărie s-au mobilizat pentru a achiziționa 50 de ghiozdane, echipate cu rechizite școlare, pentru ca elevii din Viperești să înceapă clasa zero cu zâmbete și energie pentru primul lor an de învățat împreună. Membrii grupului de inițiativă locală a venit cu propunerea și aplicarea acestei acțiuni, reușind astfel să mobilizeze atât părinții din localitate, cât și autoritățile publice locale în ceea ce-i privește pe copii. Rezultatul? 16 ghiozdane au fost achiziționate din bugetul local.

Ziua Copilului în anul 2022 a fost spre desene pe asfalt, jocuri cu drona, picturi pe față, prăjituri și surprize dulci pentru copiii din Șuțești, județul Brăila. Activitățile de care s-au bucurat cei aproximativ 350 de copii ai comunei, au fost organizate de primărie, împreună cu Grupul de Inițiativă Locală, Șuțești.

Iarna aceasta, sania Moșului s-a oprit în localitățile incluse în proiectul nostru și le-a adus elevilor cadouri pregătite de ajutoarele lui. Cu ajutorul grupurilor de inițiativă locală și a școlilor, elevii au pregătit o serbare în cadrul căreia au pregătit mai multe momente artistice romani pentru a marca această perioadă frumoasă a anului și au cântat colinzi în mai multe limbi (română,  romani, engleză și spaniolă).

image 9
image 8
image 10

Excursii tematice

Una dintre categoriile de beneficiari cărora le-am acordat o deosebită atenție au fost elevii, astfel când a venit vorba despre o nevoie sau dorință comunicată de ei și de părinților lor, am făcut tot posibilul să o îndeplinim. Elevii din mai multe localități ale județului Iași și-au exprimat dorința de a merge într-o excursie în municipiul Iași, orașul celor 7 coline, pentru a vizita obiectivele culturale cu scopul de a-și clădi cunoștințele privind istoria local, iar acestea au fost organizate cu ajutorul grupurilor de inițiativă locală și școlile partenere.

Astfel, excursiile au avut la data:

 • Comuna Moțca – 22 februarie
 • Comuna Crucea – 22 februarie
 • Comuna Dagâța – 23 februarie
 • Comuna Pietriș – 24 februarie
image 11
image 12
ro_RORomână