Împuternicirea a 20 de comunități de romi din 5 județe

Facilitare și dezvoltare comunitară

Au fost selectate cele 20 de comunități din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău și Iași care fac parte din proiectul „Putem mai mult împreună”. De asemenea, au fost selectați și instruiți facilitatorii comunitari în vederea intrării în comunitate, iar #împreună am format 20 de grupuri de inițiativă la nivel local.

 Pentu a putea populariza proiectul în rândul cetățenilor din cele 20 de localități în care are loc intervenția,  coordonatorii județeni împreună cu facilitatorii și mobilizatorii, au deșfăsurat o serie de vizite în teren în cadrul cărora s-a realizat procesul de identificare al celor care doreau să se implice în mod direct și activ în activitățile proiectului. În toate cele 20 de localități, au fost constituite grupurile de acțiune locală( unele dintre ele fiind aprobate și în cadrul sedințelor de consiliu local).

 

Cursuri de formare pentru membrii GIL și activități de diseminare către ceilalți membri ai comunităților

100 de membri ai grupurilor locale de inițiativă și alți membri romi ai comunităților vor participa la 6 cursuri de formare.

Până în prezent, au fost desfășurate primele două cursuri din cadrul proiectului – Dezvoltare comunitară și Comunicare, fundraising și advocacy, după cum urmează:

 • 4-6 iunie 2021 (Brașov)
 • 11-13 iunie 2021 (Brăila)
 • 18-20 iunie 2021 (Buzău)
 • 25-27 iunie 2021 (Botoșani)
 • 2-4 iulie 2021 (Iași)

    Pasul următor a constituit demararea cursurilor ce vizau creșterea competențelor și a nivelului de implicare a 4 membrii din fiecare grup de inițiativă. În cadrul fiecărui județ a existat un proces de învățare reciprocă între staful echipei noastre și cursanți. Deoarece s-au desfăsurat cu prezență fizică, ne-am putut bucura și de inevitabilele povești spuse la sfârsitul fiecărei seri.  Și spre încântarea tuturor  am putut beneficia de prezența unor oameni care  aveau tolba plină cu povesti. Cum altfel ar putea arăta o discuție în jurul mesei la care regăsim membrii ai binecunoscutei fanfare “10 Prajini”, autori de cărți, oameni ce lucrează de zeci de ani în comunitățile cu romi și multe alte categorii. Iar mai presus de toate, pe toți ii unea aceași doriță, de a-și aduce aportul prin punerea unei cărămizi în construcția unei societăți mai prietenoase și mai deschise la colaborare.

În cadrul proiectului, vor fi organizate alte patru cursuri de formare pentru comunitate:

 1. scriere și implementare de proiecte
 2. politici publice pentru romi și reprezentare locală
 3. bune practici de promovare și dezvoltare a culturii romani
 4. identitatea romani și imaginea de sine etnică

Cursuri de formare a reprezentanților APL și a altor profesioniști care lucrează cu romii

În această perioadă, am demarat și cel de-al doilea curs din cele patru pentru autoritățile publice locale care se adresează unui număr de 50 de angajați ai Primăriilor din cele 20 de localități( oameni care își desfăsoară activitatea zilnică atât cu populația romă, cât și cu populația majoritară). locale, relevanți pentru lucrul în comunitățile de romi.

Reprezentanți vor participa la următoarele cursuri:

 1. Identitatea romă: Elemente fundamentale ale istoriei romilor și a influenței acestora asupra rasismului anti-rom contemporan și asupra dezvoltării unei culturi rome a stigmatului internalizat. Stereotipuri și prejudecăți despre romi. Discurs anti-rom. Identitate romă. Rom vs. Tigan
 2. Bune practici de promovare a culturii rome: diseminarea metodelor și a instrumentelor de promovare și dezvoltare a culturii romani
 3. Administrație locală centrată pe nevoile cetățeanului, inclusiv politici
 4. Politici publice pentru romi ca motor de dezvoltare a localității: Politici publice pentru romi – Strategia de Incluziune a Romilor; Măsuri afirmative pentru romi; Finanțări adresate comunităților de romi; Includerea în strategiile de dezvoltare locală a nevoilor comunităților de romi.

În paralel cu acest curs,  grupurile de inițiativă locală au lucrat la elaborarea unor planuri de acțiune locală, care în perioada  următoare vor fi depuse în cadrul Primăriilor pentru a putea fi integrate în strategiile de dezvoltare locală pentru anul urmator. În acest fel ne dorim ca prin intermediul acestui proiect să punem la aceași masă toți stakeholder-ii direct sau indirect implicați în realizarea dezideratului de a îmbunătății condițiile de trai și satisfacerea unui număr cât mai mare de nevoi pentru un procent cât mai numeros de oameni.

Cursuri de formare continuă pentru cadre didactice

Prezentarea obiectivelor cursurilor

Educație Interculturala pentru cadrele didactice din cele 5 județe reprezintă una dintre activitățile proiectului „Putem mai mult împreună” si are ca obiectiv familiarizarea cadrelor didactice cu informații si strategii din sfera educației interculturale, astfel sporind participarea școlară a elevilor și dezvoltarea unui climat optim la nivelul școlilor cu impact asupra creșterii performanțelor școlare.  De asemenea, programul de formare este bazat pe strategii și tehnici de comunicare adaptate nevoilor reale și presupune o parte de e-learning în cadrul unei platforme online.

Implicarea grupului țintă consta în desfășurarea unor lecții susținute de cursanți cu elevii din școala de proveniență. Așadar, principiile educației interculturale: acceptare, cunoașterea elementelor de istorie si cultura, diversitate etc. vor fi promovate in rândul elevilor conducând la dezvoltarea abilitaților non-cognitive.

Cursul este acreditat de către Ministerul Educației Naționale și oferă un număr de 10 puncte credit profesionale transferabile.

Programul de formare cuprinde patru categorii de module:

Diversitatea în secolul XXIEste un modul teoretic, ce familiarizează participanții programului de formare cu concepte esențiale pentru înțelegerea, promovarea educației interculturale în vederea dezvoltării de competențe relevante și semnificative pentru educația interculturală;

Abordări legislative din perspectiva educației interculturale – Este modulul care include informații despre documentele legislative care susțin drepturile omului/copilului;

Valori și atitudini interculturale – Un modul care familiarizează participanții cu semnificațiile conceptelor fundamentale ale educației interculturale și oferă sprijin pentru identificarea metodelor și tehnicilor de promovare a acestor concepte la nivelul comunităților multietnice, multiculturale;

Educația interculturală, de la teorie la practica școlară și socială – Este un modul care oferă informații și sprijin în vederea valorificării și aplicării programelor școlare în spiritul diversității și echității;

Activități de follow-up

După finalizarea cursului, cadrele didactice participante vor realiza două lecții în școala lor pe baza materialelor suport primite in cadrul cursului. Materialele suport sunt realizate de către Agenția „Împreună” cu UNICEF Romania si au ca tema centrala promovarea educației în rândul romilor prin oferirea de modele pozitive din interiorul minorității. La finalul activităților, ne așteptăm ca elevii să fi integrat principiile educației interculturale, să fi cunoscut elemente specifice diferitelor minorități naționale, să aibă stima de sine mai crescuta si să cunoască modele de succes din comunitatea romă care au reușit în viață prin educație.

Desfășurarea cursului

Cursurile de Educație Interculturală a fost organizat în regim online pe platforma ZOOM, având loc sincron cu doua grupe paralele, sub forma blended learning (40 de ore). Cursul s-a  desfășurat într-o atmosfera prietenoasă, în cadrul acestuia fiind prezentate informații teoretice si practice. De fiecare data, profesorii au avut ocazia să discute, să analizeze diverse situații sub forma unor jocuri, sa contribuie cu experiența proprie si să tragă concluzii valoroase. De asemenea, în cadrul cursurilor desfășurate pana acum, participanții au împărtășit experiențe, am aflat despre așteptările lor referitoare la curs. Printre temele abordate până acum se numără: școala incluzivă si multiculturală, discriminarea, istoria si statutul romilor, drepturile omului, educația incluzivă și de calitate.

image

Cunoașterea şi înțelegerea elementelor de interculturalitate sunt fundamentale pentru cursanții. Multe dintre informațiile pe care formatorii le-au oferit cursanților au fost întâlnite  pentru prima data.

image 1

Nu în ultimul rând, feedback-ul reprezintă una dintre elementele imperative al  acestui curs, nu doar cu scopul de a îmbunătății modul de livrare a informațiilor și experiența cursanților în mediul online cât și pentru a înțelege mai bine nevoile, interesele celor prezenți. Astfel, formatorii au utilizat aplicația Jamboard pentru a colecta informații precum curiozități, opinii și așteptări, la începutul sesiunii, precum și la final, despre opinia cadrelor didactice  despre întregul curs. Așadar, cu ajutorul acestor opinii cât și al feedback-ului constant, cursul se centrează în mod direct astfel încât informațiile livrate să fie corelate cu nevoile sau problemele din teritoriu.

Așteptări/curiozități și opinii din partea participanților la începutul sesiunii de lucru:

image 2
image 3

Feedback din partea participanților la sfârșitul sesiunii de lucru:

image 4
image 5
image 6

Activități de creștere a stimei de sine pentru elevii și părinții romi

În cadrul acestei activități vor fi desfășurate activități care să contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor. Astfel, expertul pentru creșterea stimei de sine, va realiza un set de activități si fișe de monitorizare a impactului pe care acestea le au asupra elevilor, pe care le va transmite către cadrele didactice din cadrul școlilor selectate în proiect. Activitățile vor fi concepute astfel încât să pună elevii în situația în care să vorbească deschis despre modul de relaționare cu colegii, cadrele didactice, părinți, prieteni, dar și despre modul în care aceștia se văd pe sine. La sfârșitul fiecărei activități desfășurate, elevii vor completa câte o fișă de evaluare a impactului activității (fișa realizată de către expertul pentru creșterea stimei de sine).

Părinții vor face parte din Programul de Educație Parentală care propune modalități pozitive de interacțiune a părinților, contexte de descoperire și amplificare a experiențelor pozitive cu copiii, cadru de valorizare și stimulare a unor noi atitudini și comportamente, precum și îmbogățirea nivelului de cunoștințe legate de creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului.

Activități de informare la nivel comunitar privind drepturile minorității naționale rome, promovarea culturii și a identității rome

ro_RORomână