Proiecte derulate de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” implementează în prezent următoarele proiecte:

Cunoașterea (r)omului de lângă noi

Proiectul „Cunoașterea (r)omului de lângă noi” are ca scop creșterea nivelului de conștientizare asupra drepturilor omului și tratamentului egal, cu focus pe minoritatea romă.

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 141,473 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Advocacy pentru un învățământ universitar incluziv

Proiectul Advocacy pentru un învățământ universitar incluziv are ca scop reducerea decalajelor educaționale dintre romi și populația majoritară la nivelul învățământului universitar din România și îmbunătățirea politicii măsurii afirmative de alocare a locurilor distincte pentru romi în universități. Proiectul este derulat în parteneriat cu Universitatea București, universitate care a inițiat măsura afirmativă de alocare a locurilor distincte pentru romi în universități și care are un număr relativ mare de studenți romi.

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 144,150 euro, prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Nu suntem diferiți. Împreună putem schimba comunitatea noastră

Proiectul „Nu suntem diferiți. Împreună putem schimba comunitatea noastră” are ca scop creșterea capacității grupurilor vulnerabile din opt comunități rurale interetnice din România, pe o perioadă de 18 luni, dar și formarea de voci active care să pună pe agenda autorităților nevoile grupurilor dezavantajate.

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 149.977,00 euro, prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Împreună pentru o școală incluzivă

Proiectul „Împreună pentru o școală incluzivă” are ca scop creșterea nivelului de acces la educație incluzivă de calitate în cadrul a cinci școli localizate în comunități marginalizate și expuse excluziunii sociale din județul Ilfov. Proiectul are o abordare centrată pe elevi, venind în întâmpinarea nevoilor acestora precum: nevoia de a avea ore interactive, de a fi valorificați și încurajați, de a se simți în siguranță la școală, de implicare și consultare, nevoia unei relații sănătoase între cadre didactice – elevi – părinți.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul paginii nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Capacitarea și abilitarea romilor prin lobby și acțiune

Proiectul „Capacitarea și Abilitarea Romilor prin Lobby și Acțiune” are ca scop creșterea capacitării grupurilor vulnerabile din 12 comunități rurale interetnice din județele Călărași, Brăila și Constanța.

Proiectul este derulat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comuunitară „Împreună” în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN si Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului – ACEDO și beneficiază de o finanțare în valoare de 223 964 euro, prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Putem mai mult împreună

Obiectivul proiectului „Putem mai mult împreună!” este de a sprijini împuternicirea a 2200 de romi de la nivel național.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 897,454€ oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Mai multe detalii despre proiect, regăsiți pe pagina de Facebook dedicată acestuia, aici

Publicat de:

agentiaimpreuna

octombrie 3, 2022

ro_RORomână