zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune

2013

Scopul proiectului

Reducerea disparităților dintre romi, alte grupuri defavorizate și populația majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea sociala a minorităților

Obiective specifice

  • 1180 de copii să acceseze mai ușor servicii educaționale de calitate la grădiniță și școala primară și să aibă condiții mai bune acasă pentru a-și face temele;
  • 3000 de copii cu vârste între 6 și 17 ani și 507 de femei însărcinate și mame care alăptează să acceseze mai ușor servicii de sănătate de calitate;
  • 12 comunități să beneficieze de o imagine mai bună la nivel local, regional și național, iar membrii lor să (re)dobândească stima de sine, capacitatea de a rezolva probleme și disponibilitatea pentru dialog intercultural.

Rezultate

  • Membrii comunităţii au participat activ în identificarea nevoilor şi resurselor, dezvoltarea planurilor de acţiune şi implementarea lor.
  • Liderii au format grupuri de iniţiativă care să mobilizeze comunitatea ori de câte ori vor avea loc acţiuni în domeniul educaţional, sănătate, infrastructură.
  • Administraţiile locale au contribuit, material şi moral, la implementarea tuturor intervenţiilor proiectului.
  • Familiile copiilor au participat voluntar la activităţile educaţionale şi cele din domeniul sănătăţii şi al locuirii.
  • Comunitatea, prin reprezentanţii ei formali şi informali, și-a putut asuma continuarea pe termen lung a activităţilor.

Activități

1. Întâlniri și consultări

• Am organizat întâlniri de lucru cu staff-ul proiectului şi cu reprezentanţii partenerului PACT pentru dezbaterea acţiunilor de îmbunătăţire a proceselor de facilitate şi mentorat. • La 12 septembrie am organizat o întâlnire de pregătire a intervenţiei în domeniul locuire, cu privire la blocurile de pe strada Carpaţi, alături de Habitat For Humanity. • Am organizat o serie de consultări cu partenerul PACT pentru organizarea unei întâlniri de lucru pe dezvoltare comunitară cu experţii implicaţi în proiect în vederea identificării lecţiilor învăţate din implementarea proiectului, programarea activităţilor anului următor.

2. Lobby și advocacy

• Am organizat două acţiuni de lobby şi advocacy în judeţele proiectului care au putut fi realizare în 29 şi 30 iulie, la Slatina şi Târgu Jiu. În cadrul întâlnirilor au fost evaluate posibilităţile de colaborare între comunităţile proiectului şi reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene. • Au fost promovate liniile de finanţare pe care PACT şi TDH le-au lansat pentru comunităţile locale, iar grupurile de iniţiativă şi autorităţile locale au fost încurajate să aplice.

3. Management al proiectului

• În luna septembrie 2014, am urmărit procesul de realizare şi depunere a proiectelor comunitare pentru liniile de finanţare lansate de THD şi PACT şi am menţinut legătura cu cei doi parteneri. •Am oferit sprijin în promovarea voluntariatului. • În vederea evaluării grupurilor de iniţiativă locală (conform cerinţelor de monitorizare a dezvoltării capacităţii comunităţilor), am dezvoltat în colaborare cu expertul de monitorizare ghidurile de interviu. • Am evaluat posibilităţile existente în cadrul deplasărilor echipei proprii sau a partenerului PACT în teritoriu, de a se organiza focus grupuri cu membrii G.I pentru realizarea interviurilor. Am oferit suport mentorilor în vederea organizării întâlnirilor de mentorat, în perioada 25-28 noiembrie 2014. • În luna decembrie 2015, am urmărit procesul de realizare a interviurilor cu grupurile de iniţiativă, în cadrul trainingurilor de scriere proiecte organizate de partenerul PACT pentru evaluarea capacităţii GI., am detaliat împreună cu expertul de monitorizare şi evaluare Planul Operaţional General şi am stabilit un grafic de implementare. • Am coordonat organizarea unor întâlniri judeţene de evaluare a procesului de facilitare în anul 2014 împreună cu facilitatorii, membrii GI şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene. Aceste întâlniri au avut loc în data de 16 decembrie în Slatina pentru localităţile din judeţul Olt, în Craiova pentru judeţul Dolj în data de 17 decembrie, iar la 18 decembrie în Târgu Jiu pentru localităţile din Gorj. • Ca acţiuni generale de management al proiectului, am participat la toate întâlnirile de lucru ale Consorţiului, am realizat rapoartele de progres ale proiectului, am îndrumat şi evaluat activitatea echipei de implementare a proiectului. • În anul 2015, Agenția “Împreună” a sprijinit implementarea proiectelor comunitare finanțate prin consorțiu, a sprijinit implementarea activităților din planul de acțiune, a organizat întâlniri cu autoritățile publice locale si a organizat training-uri pentru dezvoltarea grupurilor de inițiativă și a membrilor comunității.

4. Reabilitare și amenajare

• Reabilitarea a 5 săli de clasă din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal prin implicarea membrilor comunității și participarea acestora în cadrul atelierelor de lucru • Curățarea de deșeuri a zonei verzi din Cătunul Rudărie prin activitatea de ecologizare și achiziționarea de Europubele pentru a menține o zonă mai curată prin conștientizarea membrilor comunității cu privire la necesitatea implicării în protejarea mediului. • Alimentarea cu apă potabilă a peste 300 de persoane de etnie romă din satul Ocolna și realizarea a 2 canale de colectare a apei Înființarea unui centru comunitar Amala în cadrul căruia se vor organiza activități sociale și educative pentru membrii comunității din localitatea Piatra Olt • Amenajarea unui teren multifuncţional, şi a unui mic spaţiu de joacă în curtea şcolii din comunitatea de romi din orașul Filiaşi. Amenajarea unui teren de fotbal tenis și a unui spațiu de socializare pentru tinerii din zona CFR, Târgu Cărbunești

Rolul Agenției Împreună Partener

Coordonator Irinel Ştefan

Finanțator Fondul pentru Incluziunea Romilor și a altor grupuri dezavantajate, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român

Suma acordată 3 400 000 CHF (incluzand contributia partenerilor)

Durată 40 luni

Parteneri Terre des Hommes, Amare Rromentza, Fundația PACT, Fundația Pestalozzi, Habitat for Humanity România și SASTIPEN

ro_RORomână