Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi

2014

Scopul proiectului

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor și abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii şi asigurarea accesului egal la educaţie

Obiective specifice

 • Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, București Ilfov și Sud Muntenia, care nu au absolvit învățământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului A doua Șansă, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare și consiliere și subvenții.
 • Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflați la risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, București Ilfov și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
 • Îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane din regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia, implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă

Rezultate

 • 500 elevi de clasele IX a–XII a / XIII a, beneficiari de activităţi de sprijin educaţional pentru implementarea măsurilor preventive educaţionale
 • 810 beneficiari ai pachetului de servicii integrate de mentorat, de orientare şi consiliere şi subvenţii, burse şi premii
 • Un web-site al proiectului pentru diseminarea informaţiilor privind serviciile pe care le oferă proiectul
 • O platformă online inter-regională pentru educaţia grupurilor dezavantajate
 • Cursuri de formare a profesorilor, mentorilor şi a monitorilor şcolari
 • 3 sesiuni de schimburi de experienţă a lecţiilor învăţate şi bunelor practici în implementarea programelor de prevenire şi remediere a părăsirii şcolii
 • Un studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul
 • O conferinţă europeană cu minim 70 de participanţi care va extinde la nivel european aria de conștientizare asupra problematicii părăsirii timpurii a şcolii de către romi

Activități

Activitatea 1

• Implementarea de măsuri preventive privind fenomenul de părăsire a şcolii prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la Limba Română şi Matematică / Istorie pentru 500 elevi din clasele IX-XII / XIII.

Activitatea 2

• Implementarea de măsuri de remediere privind fenomenul de părăsire a şcolii prin derularea programului „A doua şansă” pentru 310 adulţi romi care nu au finalizat învăţământul primar obligatoriu.

Activitatea 3

• Acordarea de subvenţii, burse şi premii celor 810 beneficiari ai proiectului.

Activitatea 4

• Realizarea unei conferinţe europene privind măsurile de menţinere şi reintegrare în şcoală a copiilor romi.

Activitatea 5

• Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul.

Activitatea 6

• Oferirea de servicii de mentorat, consiliere și orientare profesională celor 1310 beneficiari ai proiectului.

Activitatea 7

• Promovarea educației ca metodă de reușită prin prezentarea unor modele rome de succes. Astfel, în liceele selectate s-a vizionat de către elevii romi în situație de risc filmul motivațional „Ce vrei să te faci când vei fi mare?” realizat de către Fundația noastră cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România în cadrul campaniei de participare școlară „Hai la școală”. Astfel, campania s-a derulat în următoarele localități: București, Vidra, Voluntari, Buftea (județul Ilfov), Buzău, Tecuci (jud. Galați), Onești (județul Bacău), Oltenița (județul Călărași).

Activitatea 8

• Organizarea a 10 campanii de informare și conștientizare în cele 5 regiuni ale proiectului. Campaniile s-au desfășurat sub formă de concerte cu muzică lăutărească inspirațională (cantată de taraful condus de unul dintre marii lăutari romi – Marian Mexicanu). Prin intermediul melodiilor este promovată educația ca mijloc principal de reușită personală și profesională, educația este puterea care te ajută să treci peste toate obstacolele întâlnite pe parcursul vieții. Melodiile au caracter motivațional și îndeamnă părinții să își sprijine copiii pentru a ajunge acolo unde își doresc, iar pe copii îi îndeamnă să învețe și să fie ambițioși indiferent de greutăți și obstacole. Spectacolele s-au desfășurat în următoarele localități: Stancea, Oltenița, Dor Mărunt, Răsuceni, Gostinari, Ploiești, Ormeniș, Tecuci, Buhuși, Valea Seacă.

Rolul Agenției Împreună Partener

Coordonator Cătălina Olteanu

Finanţator Fondul Social European, POSDRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritară 2

Suma acordată 5136906.00 Ron

Durată 16 luni

Parteneri Roma Education Fund

ro_RORomână