ROMANO CHER- CASA ROMILOR

2010

Scopul proiectului

Facilitarea accesului pe piața muncii a meseriaşilor romi şi promovarea procesului de influențare a atitudinilor şi de schimbarea a stereotipurilor majorității populației față de minoritatea romă.

Obiective specifice

  • Pe termen lung, proiectul contribuie la reducerea fenomenului de sărăcie în cadrul populației de etnie romă, precum şi la integrarea în sistemul asigurărilor sociale şi de sănătate, prin angajare şi antreprenoriat.
  • Strategia proiectului presupune creşterea ocupării profesionale a persoanelor de etnie romă prin revitalizarea şi valorizarea unor meserii care pot construi un statut social demn etniei şi pot avea un rol economic important. E important de spus că prin acest proiect nu ne propunem doar reconversie profesională pentru romi, ci stimularea practicării unor meserii care asigură creşterea stimei de sine şi promovarea unor valori tradiționale ale romilor.

Rezultate

  • Cunoaşterea problemelor comunităților roma vizate.
  • Integrarea profesională a meseriaşilor romi vizați în proiect şi crearea unor instrumente multiplicatoare pentru integrarea altora
  • Susținerea meseriaşilor care desfăşoară activități pe cont propriu sau vor iniția noi afaceri .
  • Înființarea şi dezvoltarea unei organizații tip umbrelă şi a unor grupurilor de consultare ca centre de resurse pentru structurile economiei sociale.
  • Studiu socio-antropologic prin care s-a identificat: (a) comunitățile în care există un mare număr de meseriaşi romi; (b) evaluarea gradului de integrare economică şi socială a meseriaşilor romi; (c) identificarea modelelor de succes în practicarea meseriilor tradiționale din rândul etnicilor romi .
  • Constituirea a 30 grupuri de consultare în 30 de comunități.

Activități

Activitatea 1

• Realizarea unei anchete socio-antropologice privind realitățile cu care se confruntă meșteșugarii romi în 60 de comunități;

Activitatea 2

• Elaborarea unui raport de cercetare care a cuprins un set de recomandări concrete în sprijinul inițiativei de înființare a structurilor de economie socială;

Activitatea 3

• Identificarea a 14 grupuri de meșteșugari tradiționali ce au intrat în obiectivul proiectului: argintarii, florarii, lăutarii, rudarii, cărămidarii, lingurarii, fierarii, tinichigiii, căldărarii, ceaunarii, hămurarii, sitarii, căciularii și rogojinarii.

Activitatea 4

• Sesiuni de formare pentru meșteșugari;

Activitatea 5

• Campanie de popularizare a meșteșugurilor.

Rolul Agenției Împreună Partener

Coordonator Solicitant principal: SC K consulting Management and Coordination SRL

Finanţator Fondul Roman European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Suma acordată 20.931.393,21 Ron

Durată 33 luni

Parteneri POSDRU

ro_RORomână