Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy

2014

Scopul proiectului

Capacitarea organizațiilor mici și medii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice

Obiective specifice

 • Dezvoltarea unei rețele naționale de minim 15 ONG-uri active în domeniul incluziunii sociale a romilor
 • Creșterea capacității membrilor rețelei de a accesa și gestiona fonduri și de a implementa campanii eficiente de advocacy
 • Organizarea unei campanii de advocacy la nivel local, regional și național în vederea intensificării și prioritizării finanțărilor destinate comunităților de romi în rândul instituțiilor publice locale și naționale

Rezultate

 • 15 ONG-uri, inclusiv organizații mici, membre ale Rețelei de Incluziune Socială a Romilor
 • 1 Rețea de Incluziune Socială a Romilor constituită
 • 24 de profesioniști angajați ai ONG-urilor care vor dobândi abilități și competențe de accesare fonduri, scriere de proiecte și implementare de proiecte și advocacy
 • 6 sesiuni de training realizate care cresc nivelul abilităților și competențelor de scriere de proiecte, implementare și advocacy a beneficiarilor din organizațiilor membre ale rețelei
 • 24 de internship-uri organizate pentru membrii organizațiilor membre ale rețelei care permit aplicarea în practică a cunoștințelor deprinse la nivel teoretic de către beneficiari în cadrul sesiunilor de training, stimulând inclusiv cooperarea dintre organizațiile membre ale rețelei și transferul de competențe
 • 1 strategie de advocacy elaborată
 • 20 de inițiative / practici dezvoltate care vor urmări schimbări legislative sau de politici propuse în cadrul proiectului
 • 15 ONG-uri implicate în monitorizarea și influențarea politicilor și practicilor autorităților naționale, regionale și locale, prin dialog centrat pe politici publice și prin campanii publice

Activități

1. Documentare și analiză

• Documentarea şi analiza principalelor documente ale proiectului, în special referitoare la activităţile Reţelei

2. Selecție ONG-uri

• Elaborarea Metodologiei de selecţie a ONGurilor membri şi consultarea cu echipa proiectului şi partenerii privind conţinutul documentului.

3. Bază de date

• Contribuirea la realizarea bazei de date a ONGurilor active în domeniul incluziunii sociale a romilor

4. Strategie

• Pregătirea strategiei de evaluare naţională

5. Platformă web

• Contribuirea la formatul platformei web dezvoltată în cadrul proiectului

6. Selecție participanți

• Elaborarea metodologiei de selecţie a participanţilor care a stat la baza procesului de selecţie a organizaţiilor membre a reţelei

7. Întâlnire RISOROM

• Coordonarea primei întâlniri de lucru a reţelei RISOROM pentru realizarea Strategiei Reţelei, în cadrul cărei am clarificat aspecte legate de obiective, responsabilităţi şi taskuri, calendar, proceduri de lucru, instrumente de comunicare (PLATFORMA ONLINE DE COMUNICARE), direcţii de acţiune etc.

Rolul Agenției Împreună Solicitant

Coordonator Claudia - Cerasela Bănică

Finanţator Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Suma acordată 148 121 euro

Durată 14 luni

ro_RORomână