PAIRS – Effective Programmes for the Active Integration / Inclusion of the Roma in South-East Europe

2013

Scopul proiectului

Colectarea de practici pozitive în domeniul incluziunii romilor și elaborarea și recomandări pentru politici publice și programarea financiară 2014-2020.

Obiective specifice

 • Identificarea, analiza și diseminarea de practici pozitive în domeniul incluziunii sociale a romilor;
 • Transferul de elemente de practici pozitive către autorități locale sau regionale prin intermediul unor Planuri de Acțiune Locală;
 • Formarea unei rețele de practicieni în domeniul incluziunii sociale a romilor, care să faciliteze schimburile și dialogul între aceștia;
 • Includerea actorilor relevanți în domeniul incluziunii sociale a romilor într-un proces de dialog pe marginea politicilor publice, în scopul eficientizării politicilor și formulării de programe bazate pe date;
 • Elaborarea unei metodologii pentru dialog participativ în sprijinul formulării de politici de incluziune a romilor;
 • Elaborarea de recomandări la nivel național și european asupra programării europene financiare 2014-2020;
 • Desfășurarea unei campanii de conștientizare a practicienilor și autorităților asupra beneficiilor implicării comunităților în soluții sustenabile.

Rezultate

 • Un set de studii de caz asupra practicilor pozitive/negative identificate în proiecte de incluziune socială a romilor;
 • Un set de instrumente transferabile cristalizate din practicile pozitive identificate; un set de planuri de acțiune pentru adoptarea acestor instrumente la nivel local;
 • Rapoarte naționale privind factorii de succes/eșec în ceea ce privește programele pentru romi;
 • Un set de rapoarte ale vizitelor de studiu;
 • Rețea transnațională de practicieni; un set de recomandări la nivel european/național privind programarea financiară a fondurilor europene 2014-2020.

Activități

Activitatea 1

• Crearea unui set de studii de caz asupra practicilor pozitive/negative identificate în proiecte de incluziune socială a romilor;

Activitatea 2

• Elaborarea unui set de instrumente transferabile cristalizate din practicile pozitive identificate; • Realizarea unui plan de acțiune pentru adoptarea instrumentelor la nivel local;

Activitatea 3

• Întocmirea de rapoarte naționale privind factorii de succes/eșec în ceea ce privește programele pentru romi;

Activitatea 4

• Crearea unei rețele transnaționale de practicieni;

Activitatea 5

• Elaborarea unui set de recomandări la nivel european/național privind programarea financiară a fondurilor europene 2014-2020.

Activitatea 6

• Vizite de studiu în țările partenere: Albania, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Italia, Slovacia, România, în care au fost explorate peste treizeci de proiecte și inițiative în domeniile educației, dezvoltării comunitare și ocupării

Activitatea 7

• Organizarea unui atelier în carul căruia au fost discutate exemple de inițiative de succes în incluziunea romilor

Activitatea 8

• Mese rotunde ale actorilor implicați în schițarea cadrului pentru noua programare financiară

Activitatea 9

• Campanie de comunicare ce vizează decidenții, conștientizându-i asupra beneficiilor de a include romii pe agenda publică prin politici eficiente de incluziune activă

Rolul Agenției Împreună: Partener

Coordonator: Ana Ivasiuc

Finanţator South-East Europe Transnational Cooperation Programme

Suma acordată 120.033 euro

Durată 24 luni

Parteneri 16 parteneri din 8 țări

ro_RORomână