OBSERVATORUL PENTRU ROMI

2012

Scopul proiectului

Colectarea de date referitoare la indicatorii de incluziune socială a romilor pentru a sprijini decidenții politici în a formula politici adaptate și eficiente de incluziune socială a romilor.

Obiective specifice

  • Sprijinirea decidenților politici la nivel central și local în formularea de politici relevante și eficiente de incluziune socială a romilor;
  • Realizarea de analize de impact a unor programe și măsuri implementate în trecut în sprijinul romilor și elaborarea unor recomandări punctuale pentru politicile viitoare de incluziune a romilor;
  • Stabilirea unei liste de indicatori de incluziune socială a romilor, măsurarea valorilor de bază și elaborarea de rapoarte periodice de monitorizare a acestora pentru identificarea progreselor realizate și a domeniilor ce necesită intervenție;
  • Elaborarea unor rapoarte alternative în domeniile în care instituțiile publice nu includ date dezagregate pe etnie;
  • Identificarea unor practici pozitive la nivel european în domeniul incluziunii sociale a romilor și diseminarea acestora la nivel național, în scopul replicării intervențiilor de succes și a asimilării unor lecții din experiența altor state;
  • Identificarea unor noi arii de interes pentru decidenții politici în ceea ce privește romii din România;
  • Crearea și gestionarea unor instrumente de informare (o platformă web, o bibliotecă virtuală, o bază de date de indicatori etc.) accesibile actorilor relevanți;
  • Propunerea de strategii și politici inovatoare în scopul îmbunătățirii situației romilor;

Rezultate

  • Cinci rapoarte de cercetare referitoare la situația indicatorilor de incluziune socială în cazul minorității romilor, din care patru rapoarte sectoriale și o analiză de politici publice

Activități

1. Colectarea și prezentarea datelor

• Agenția Împreună a demarat un proces de colectare de date cu o metodologie validată de către un Comitet Științific. • Datele au fost prezentate într-o conferință sustinută, pe lângă Ambasada Republicii Federale a Germaniei la București, și de Reprezentanța Comisiei Europene în România, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ambasada Regatului Țărilor de Jos și Ambasada Franței

2. Raport asupra romilor din România

• Publicarea raportului Romii din România. De la țap ispășitor la motor de dezvoltare. Raportul este rezultatul unei cercetări cantitative pe două eșantioane reprezentative la nivel național, unul format din respondenți de etnie romă, iar cel de-al doilea din respondenți de alte etnii. Cercetarea a subliniat, pe de o parte, discrepanțele care persistă între romi și neromi in diferite domenii, iar pe de alta parte, datele indică unele tendințe de schimbare sociala pozitivă.

3. Conferința de lansare

• Organizarea unei conferințe de lansare a raportului de cercetare. Câteva din ideile punctate de participanții conferinței au fost: necesitatea unui angajament ferm din partea autorităților în incluziunea romilor, necesitatea de a investi in capitalul uman al minorității rome pentru ca aceasta să fie producător de bunăstare, necesitatea de a flexibiliza regulile Fondului Social European pentru ca acesta să răspundă nevoilor comunităților sărace de romi, importanța acțiunii strategice, a implementării de proiecte și programe care să corespundă unei reale abordări integrate, necesitatea de a stabili mecanisme de cooperare între actorii relevanți în incluziunea romilor. • Constituirea unui atelier de lucru în cadrul conferinței de lansare în care au fost dezbătute practici de succes implementate de diverse instituții și organizații în comunitățile de romi. Scopul atelierului a fost cristalizarea unor lecții învățate din implementarea de proiecte în diverse arii de intervenție, de la locuire și educație la sănătate si ocupare

Rolul Agenției Împreună Implementator

Coordonator Gelu Duminică

Finanţator Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Germane

Suma acordată 88.000 euro

Durată 9 luni

Parteneri Organizația Națiunilor Unite la București prin UNDP și UNICEF, Comisia Europeană

Publicaţii Romii din România. De la țap ispășitor la motor de dezvoltare.

ro_RORomână