Măsuri educaţionale integrate pentru 100 de elevi romi din judeţul Bacău

2017

Scopul proiectului

Reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie pentru 100 de elevi romi din județul Bacău.

Obiective specifice

  • Creșterea stimei de sine a 100 de elevi romi din județul Bacău în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare ale acestor comparativ cu restul populației.
  • Creșterea implicării în viața școlară a copiilor pentru 20 de părinți romi din județul Bacău.
  • Creșterea calității educaționale în 2 școli din județul Bacău prin instruirea a 32 de cadre didactice în domeniul interculturalității.

Rezultate

  • 100 elevi clasele a 5-a și a 6-a au participat la activități de mentorat – tutorat cu scopul de a le crește rezultatele școlare și stima de sine, reducându-se astfel decalajele educaționale dintre ei și elevii majoritari; 30 dintre cei 100 de elevi au participat într-o tabără educațională;
  • 20 de părinți au participat la activități parentale cu scopul de a le stimula implicarea în parcursul educațional al copiilor;
  • 32 de cadre didactice au participat la un program de formare în domeniul interculturalităţii contribuind astfel la creșterea calității educaționale din perspectiva incluziunii și a adaptării metodelor de predare la nevoile elevilor;
  • 200 membri ai comunității au participat la activități interactive în comunitare, stimulând dialogul intercultural și implicit reducerea decalajului dintre romi și majoritari prin muzică, vizionare de filme sau alte tipuri de întâlniri comunitare.

Activități

Activitatea 1

• În cadrul activităților de mentorat, au fost desfășurate jocuri de cunoaștere, de exprimare a emoției, de câștigare a încrederii. Astfel, au fost realizate jocuri non-formale precum „Autobuzul asemănărilor” și „Unde mă simt în siguranță?”, „Să facem plăcinte împreună”! și „HA!”. • De asemenea, au fost realizate activităţi referitoare la descoperirea sinelui, a gândurilor proprii, a rolului lor, punându-se accentul pe faptul că fiecare copil este valoros și special. Elevii mentori au căutat să experimenteze cu elevii mentoraţi propriile stări emoționale în situații de respingere sau excludere, prin activități precum: „Cercul” sau „Statuile”, „Cartea mea de vizită”, „Autobuzul asemănărilor”, „Vindecătorul” și „Cât durează un minut”, „Punctul negru”, „Nu lăsăm pe nimeni în grupul nostru”. • În urma acestor activități, elevii au înțeles că există și asemănări și deosebiri între oameni și că trebuie să ne acceptăm unii pe alții.

Activitatea 2

• În fiecare dintre cele 4 școli s-au desfășurat activități parentale cu scopul de a dezvolta relația dintre școală și părinți. La începutul proiectului, cei mai mulți dintre profesori identificau ca principal factor negativ în abandonul școlar și rezultatele școlare slabe, lipsa de implicare a părinților în procesul educativ. Astfel, cea mai mare provocare a profesorilor implicați a fost aceea de a organiza aceste activități parentale pe diferite teme: cunoaștere, relația cu școala, relații cu copiii.

Activitatea 3

• Proiectul a încurajat o atitudine naturală şi o cultură a incluziunii, oferindu-le acestora atât instrumentele necesare desfăşurării de activităţi care pot avea impact asupra elevilor şi părinţilor, cât şi posibilitatea de a interacţiona cu ceilalalţi colegi din celelalte şcoli, făcând schimb de informaţii şi de metode şi tehnici de lucru care pot duce la combatarea discriminării rasiale şi a segregării.

Rolul Agenției Împreună Solicitant

Finanţator Agenţia Naţională pentru Romi

Coordonator Alexandra Hosszu

Suma acordată 129519 RON

Durată 6 luni

ro_RORomână