Laboratorul de educaţie civică

2011

Scopul proiectului

Să dezvolte abilităţile de viaţă a copiilor şi să se conştientizeze calitatea de cetăţean european al grupului de iniţiativă, conducând astfel la o mai bună înţelegere a societăţii în care aceştia trăiesc, precum şi la îmbunătăţirea perspectivelor de viitor ale acestora.

Obiective specifice

 • Să crească gradul de informare a 30 de copii romi şi neromi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani privind conceptele cheie ale Uniunii Europene în domeniul tineretului şi anume cetăţenia europeană, participarea tinerilor, diversitatea culturală;
 • Să dezvolte abilităţile de viaţă a 30 de copii romi şi neromi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, precum şi să promoveze respectul de sine a acestora;
 • Să se înţeleagă necesitatea protejării mediului înconjurător în rândul celor 30 de copii romi şi neromi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani;
 • Să se promoveze în rândul celor 30 de copii romi şi neromi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani voluntariatul şi implicarea activă în comunitate;
 • Să se promoveze în rândul celor 30 de copii, romi şi neromi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, modele de reuşită din rândul comunităţii de romi;
 • Să dezvolte abilităţi de lucru în echipă şi cu copii în rândul celor 9 tineri din grupul de iniţiativă.

Rezultate

 • 6 tineri au dobândit competențe în ceea ce privește managementul de proiect și lucru cu copii și grupurile dezavantajate;
 • 6 tineri s-au dezvoltat personal și profesional prin implementarea unui proiect gândit de aceștia;
 • 30 de elevi au fost informați cu privire la conceptele cheie ale Uniunii Europene;
 • 30 de elevi și-au dezvoltat abilitățile de viață în rândul cărora a crescut respectul de sine;
 • 30 de elevi au fost familiarizați cu privire la prejudecăţi, stereotipuri, discriminare/antidiscriminare, excluziune socială şi punerea în practică a principiilor nondiscriminării şi interculturalităţii;
 • 30 de elevi au fost informați cu privire la importanța protejării mediului înconjurător și reciclare;
 • 30 de elevi au fost informați cu privire la importanța voluntariatului și a implicării active în comunitate;
 • 30 de elevi au fost familiarizați cu educația non-formală;

Activități

1. Stabilirea regulilor de grup

• Cei 6 tineri au cunoscut elevii din clasele V-VIII din Şcoala nr. 26, punând bazele unei relaţii bazate pe respect şi prietenie prin intermediul jocurilor de cunoaştere. Astfel, am stabilit regulile de grup, dar şi sancţiunile ce urma să facem pe parcursul următoarelor întâlniri.

2. Workshopuri cu elevii

• Familiarizarea celor 30 de elevi cu termeni precum cetăţenia europeană, drepturile şi responsabilităţile lor ca şi cetăţeni europeni. Pe parcursul a două workshopuri, elevii au învăţat care sunt drapelele ţărilor membre ale Uniunii Europene, precum şi câteva informaţii generale despre ţările membre, dar şi ce presupune calitatea lor de cetăţean european. • Am pus accentul pe participarea activă în comunitate a tinerilor. În prima întâlnire din cadrul acestei activităţi, elevii au fost împărţiţi pe grupe şi au avut sarcina de a-şi imagina comunitatea în care ei ar vrea să trăiască. • Prin intemediul unor filmuleţe, copiii au avut ocazia de a vedea acţiunile altor tineri, realizând astfel că este posibil ca şi ei să se implici în comunitate. De asemenea, elevii ne-au vizitat pentru a vedea unde lucrăm şi a ne cunoaşte şi ceilalţi colegi. • Li s-au prezentat elevilor concepte precum discriminare, grupuri etnice şi multiculturalism. Pe parcursul a patru workshopuri participanţii s-au familiarizat cu noile noţiuni şi au avut ocazia să prezinte ceea ce ştiu ei despre cuvinte precum etnie sau discriminare. • Elevii din Şcoala nr. 26 au avut ocazia să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă ecologia, efectele poluării şi cum pot ajuta la păstrarea unui mediu cât mai sănătos pentru ei şi cei din jur. De asemenea, au avut şi ocazia să pună în practică ceea ce au învăţat şi au făcut curat în clase. • În cadrul activităţii cu numărul şase, pe parcursul a opt întâlniri, prin intermediul metodelor de educaţie non-formală cei 30 de elevi din Şcoala nr. 26 au reuşit să-şi dezvolte abilităţile de viaţă. Prin intermediul testelor de personalitate, elevii şi-au descoperit defectele şi calităţile, au reflectat asupra acestui aspect şi au conştientizat că se pot dezvolta personal, dar şi profesional dacă îşi doresc acest lucru. • Activitatea şapte şi-a propus să crească stima de sine a elevilor romi şi neromi din Şcoala nr. 26. Am decis că putem îndeplini cu succes această misiune prin prezentarea unor modele de succes.

3. Prezentarea rezultatelor

• Au fost alese 13 şcoli în care au fost prezentate rezultatele proiectului şi principalele activităţi. Prin această campanie ne-am propus să familiarizăm şi alţi elevi cu programul Tineret în Acţiune şi cu posibilităţile pe care acest program le oferă tinerilor. Cei care au avut iniţiativă şi ne-au răspuns la întrebări, au primit materialele promoţionale ale proiectului (tricouri, şepci, insigne, carneţele, pixuri), încurajând astfel participarea activă.

Rolul Agenției Împreună Implementator

Coordonator Delia Stan

Finanţator Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2: Iniţiative ale tinerilor

Suma acordată 5194,5 euro

Durată 14 luni

Localizare: Şcoala nr. 26, sector 2, Bucureşti

ro_RORomână