Incluziunea Socială prin oferirea de servicii sociale integrate la nivel comunitar – Județul Bacău, componenta Promovarea diversității în școală – „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”

2017

Scopul proiectului

Crearea cadrului necesar școlilor pentru a promova nondiscriminarea, diversitatea, respectul și dezvoltarea abilităților non-cognitive prin creșterea stimei de sine

Obiective specifice

  • Stimularea capacității cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar, directorilor școlari, consilierilor școlari și mediatorilor școlari să promoveze diversitatea în activitățile școlare;
  • Creșterea abilităților non-cognitive ale elevilor (cum ar fi stima de sine, motivația, reziliența), extinzând experiența modelelor de succes rome la toate grupurile vulnerabile din România (copii romi, copii cu dizabilități, copii afectați de sărăcie);
  • Implicarea asociațiilor studențești și dezvoltarea de noi instrumente de diseminare.

Rezultate

  • Formarea a 269 de cadre didactice în domeniul educației incluzive de calitate: 204 din învățământul preșcolar și primar, 20 din învățământul gimnazial, 15 din învățământul liceal din Bacău și 24 de cadre didactice din învățământul gimnazial și 6 din învățământul liceal din Constanța;
  • Formarea a 15 traineri care să desfășoare workshop-uri în școlile participante în proiect;
  • 7 materiale educationale publicate;
  • 1 platforma care prezintă poveștile romilor profesioniști;
  • 2 evenimente în universitățile din București și Cluj;
  • Implicarea a două asociații de studenți

Activități

1. Program de formare al cadrelor didactice și al multiplicatorilor

• Pregătirea și formarea cadrelor didactice din Bacău și Constanța în domeniul educației incluzive de calitate • Pregătirea și implementarea programului de formare pentru 15 traineri pentru a sustine workshop-uri în fiecare școală inclusă în program • Multiplicarea materialelor educaționale: patru povești cu personaje din medii defavorizate (trei povești pentru învățământul primar și preșcolar și o bandă desenată pentru învățământul gimnazial și liceal), un caiet cu activități bazate pe povești, un kit revizut pentru promovarea diversității si un kit pentru educatori • Monitorizare si evaluare

2. Diseminarea conceptului Role Models

- dezvoltarea unor noi instrumente de diseminare: • în cadrul activității vor fi identificate o serie de modele care apartin grupurilor vulnerabile pentru a-și împărtăși poveștile de viață, iar cu ajutorul poveștilor modelelor de succes se vor crea un film documentar și o broșură; • crearea unei platforme pentru dialog intercultural, care promoveaza poveștile a 100 de profesioniști romi • evenimente organizate în universități - implicarea asociațiilor locale de studenți

3. Acreditarea cursului de educatie interculturală

Rolul Agenției Împreună Solicitant

Coordonator Cătălina Olteanu

Finanţator UNICEF România

Suma acordată 840,480 lei/euro

Durată 9 luni

Parteneri UNICEF România, ANPCDEFP

Publicatii Nimeni nu zboară niciodată singur, Kit pedagogic pentru educatori, Ce vrei să te faci când vei fi mare? Kit pedagogic pentru promovarea diversității, Cântecul lui Zurali, Zuralo și rotița fermecată, Activități în țara caselor verzi-albastre, Mario încurcă lumea

ro_RORomână