Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității, derulat la nivelul județului Bacău

2014

Scopul proiectului

Dezvoltarea capacității reprezentanților autorităților locale (din primării și școli) din 12 comunități de atragere de fonduri suplimentare prin scrierea și implementarea de proiecte.

Rezultate

  • 4 cursuri care vizează scrierea de proiecte:  Detaliere și aplicații apel proiecte – Fondul Științescu, Componenta Inovare Civică din Fondul pentru Inovare Civică  Scriere de proiecte ERASMUS + KEY ACTION 1  Scriere de proiecte POCU  Continuare scriere cerere de finanțare
  • 11 proiecte scrise și 6 depuse către Fondul Științescu
  • 4 proiecte scrise si 1 depus către Fondul de Inovare Civică
  • 9 proiecte scrise privind analiza de nevoi
  • 11 proiecte scrise si 1 depus către ERASMUS

Activități

Activitatea 1

• Vizite pe teren pentru întalniri cu autoritățile locale și școli în vederea selectării acestora;

Activitatea 2

• Selectarea celor 12 școli ce vor fi parte din proiect pe următoarele criterii: numărul total de elevi (inclusive structurile școlare); numărul elevilor ce aparțin grupurilor vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi speciale); facilitățile școlare; resursele umane; colaborarea dintre școală și autoritățile școlare ; prezența la cursuri; numărul proiectelor implementate; disponibilitatea de a se alătura acestui proiect;

Activitatea 3

• Realizarea a 4 cursuri despre scrierea de proiecte;

Activitatea 4

• Organizarea unei conferințe unde se pot conclude rezultatele obținute și se pot identifica soluții care pot oferi sustenabilitate acestui proiect.

Rolul Agenției Împreună Implementator

Coordonator Alexandra Hosszu

Finanţator UNICEF

ro_RORomână