În căutarea demnităţii

2016

Scopul proiectului

Combaterea discriminării şi a atitudinilor şi comportamentelor împotriva romilor prin (1) cercetare şi campanii în medii universitare, prin (2) educaţia şi împuternicirea tinerilor romi şi prin (3) formarea unor grupuri de iniţiativă capabile să se opună discriminărilor la nivel local.

Obiective specifice

  • Creşterea gradului de cunoaştere a evoluţiei atitudinilor şi comportamentelor discriminatorii şi îndreptate împotriva romilor prin desfăşurarea unei cercetări asupra fenomenului începând cu perioada de sclavie şi ajungând la perioada contemporană;
  • Formarea a 40 de tineri romi în domeniul combaterii discriminării împotriva romilor şi împuternicirea acestora să devină promotori ai anti – discriminării, la nivel local şi naţional;
  • Dezvoltarea a 2 grupuri de iniţiativă locale capabile să se implice activ în rezolvarea problemelor comunităţii.

Rezultate

  • 1 cercetare privind evoluţia atitudinilor şi comportamentelor discriminatorii şi îndreptate împotriva romilor publicată şi diseminată
  • 1 campanie de combatere a discriminării realizată în 3 centre universitare
  • 1 conferință de diseminare a rezultatelor cercetării
  • 1 Şcoală de Vară pentru tineri romi organizată
  • 2 grupuri de iniţiativă dobândesc competenţe în rezolvarea problemelor locale

Activități

Școala de vară

• A fost organizată Școala Interculturală de Vară pentru 30 de tineri romi și neromi (elevi clasa a 12-a și studenți) cu tema “Cum să construim o societate incluzivă?”, în perioada 6-10 octombrie 2016. Școala de Vară a reprezentat o primă acțiune pentru dezvoltarea unui grup intercultural antidiscriminare al cărui rol a fost şi este acela de a lupta prin activități specifice pentru combaterea discriminării în general și a anti-Gypsyismului în mod specific (o formă specifică de rasism împotriva comunităților de romi care are în centrul său presupunerea că romii sunt un grup inferior și deviant). În cadrul Școlii de Vară, au fost atinse subiecte precum: „Ce înseamnă discriminare, rasism și anti-Gypsyism și care este diferența dintre acestea?”, „Cum putem preveni acțiunile rasiste și discriminatorii?”, „Cum demontăm stereotipurile?”, „Cum luptăm împotriva anti-Gypsyismului?”.

Workshop-uri

• Încheierea unui protocol între Fundația Agenția Împreună și Colegiul Național “Victor Babeș”, București cu scopul de a desfășura o serie de workshopuri cu elevii claselor a XI-a și a XII-a, respectiv discuții active pe tema discriminării, stereotipurilor și istoriei comunității rome. În data de 11 noiembrie 2016, Paula Bujor a realizat un workshop la acest liceu la care au participat 30 de elevi de clasele a XI-a și a XII-a.

Om între oameni

• Încheierea unui protocol între Fundația Agenția Împreună, Primăria Comunei Pietroșani, Școala Gimnazială Pietroșani și Postul Local de Poliție Pietroșani cu scopul de a a combate violența, absenteismul în Școala Gimnazială Pietrosani și discriminarea în cadrul acțiunii #OaMeni – Om între Oameni prin intermediul unei campanii de promovare a toleranței și diversității în luna noiembrie și desfășurarea unei serbări în luna decembrie având la baza același concept.

Acțiuni ale participanților

• Proiectul a continuat prin colaborarea participantilor, un exemplu fiind al Mariei Crăciun (București) și al lui Vasile Valentina (Pietroșani, Teleorman), cele 2 au realizat împreună activități în comunitatea din Pietroșani. De asemenea, 2 dintre tinere (Alexandra Dobrin și Ana Micu) s-au înscris împreună și au participat la InterKultural (inițiativă nouă, care dorește să aducă tinerii aparținând minorității germane, rome și majorității române împreună pentru dialog și dezbatere cu privire la interesele lor atât proprii, cât și comune), evenimentul s-a desfășurat la Timișoara. Unii dintre tineri au participat și la alte activități care vizează interculturalitatea: Filarmonica Romilor; Cursul “În căutarea demnității” cu Gelu Duminică și taraful Marian Mexicanu

Rolul Agenției Împreună Solicitant

Coordonator Alexandra Hosszu

Finanţator Proiect finanţat de Agenţia Naţională pentru Romi

Suma acordată 129780 RON

Durată 6 luni

ro_RORomână