Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO

2014

Scopul proiectului

Dezvoltarea procesului de perfecţionare profesională cu scopul de a schimba comportamentul, cunoștințele şi motivaţia personalului SPO în vederea îmbunătăţirii echilibrului dintre caracteristicile personale, cerinţele locului de muncă şi aşteptările clienţilor

Obiective specifice

  • Îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a personalului propriu al SPO în ocupaţii corelate cu serviciile furnizate.
  • Dezvoltarea de competenţe profesionale şi sociale pentru personalul SPO necesare unei abordări integratoare a nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile
  • Facilitarea preluării de experienţe transnaţionale care să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului SPO

Rezultate

  • 1 parteneriat public-privat între actorii relevanţi pentru piaţa muncii;
  • 1 cadru organizat de dezvoltare a competenţelor profesionale a personalului SPO;
  • 1 set de tehnici şi instrumente de management;
  • 3 stagii translanaţionale de transfer de expertiză în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Activități

1. Analiză, organizare/proiectare

• Analiza privind cererea de competente si nevoi specifice de formare profesională a personalului propriu • Comunitatea furnizorilor de formare - rețea de identificare și promovare a bunelor practici în proiectarea și desfășurarea programelor de formare (10 luni) ; • Publicații și tipărituri (16 luni) • Organizarea unei conferințe interregionale de diseminare a rezultatelor proiectului (3 zile)

2. Programe si ateliere de formare

• Program de perfecționare profesională (40 de ore pe serie) „Manager resurse umane”; • Atelier metodic: „Serviciile ocupare personalizate” (3 zile) – Elaborarea Planului individual de acțiune pentru grupurile vulnerabile; • Program de perfecționare profesională „Consilier de orientare profesională” (80 de ore) . • Program de perfecționare profesională în ocupația „Specialist îmbunătățiri procese” (75 de ore pe serie) ; • Program de perfecționare profesională pentru personalul SPO implicat în proiecte în ocupația „Manager proiect” (80 de ore) • Program de perfecționare profesională „Consultant administrație publică” ( 80 de ore pe serie) • Program de perfecționare profesională „Agent ocupare” (40 de ore pe serie) . • Stagiu de mobilitate EUROPASS (10 zile);

Rolul Agenției Împreună Partener

Coordonator Andrei Constantin

Finanţator AM POSDRU/ OIR POSDRU SUD-MUNTENIA

Suma acordată 7.885.482, 13 lei

Durată 18 luni

Parteneri SC Tobimar Construct Srl, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, Desarrollo de Estrategias Exeteiores SA, Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița

ro_RORomână