Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative cetăţeneşti pentru comunităţile interetnice din România

2015

Scopul proiectului

Mobilizarea cetăţenilor în vederea creşterii gradului de participare publică.

Obiective specifice

  • Formarea personalului din 3 ONG-uri locale / judeţene în domeniile advocacy, Instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, accesare fonduri, sciere şi implementare proiecte, precum şi în dezvoltarea capacităţii organizaţionale.
  • Aplicarea procesului de dezvoltare comunitară în 30 de comunităţi, în scopul de a mobiliza cetăţenii pentru rezolvarea a cel puţin o problemă comună prioritizată participativ, în fiecare din cele 30 de locaţii.
  • Stimularea şi pilotarea unei iniţiative legislative cetăţeneşti care să reflecte priorităţile de dezvoltare identificate participativ în cele 30 de comunităţi şi strângerea a cel puţin 15.000 de semnături pentru includerea priorităţilor identificate de romi pe agendele locale şi judeţene.

Rezultate

  • Un program de training şi dezvoltare organizaţională pentru 12 profesionişti din ONG-uri;
  • 3 ONG-uri care îşi vor dezvolta procesele de monitorizare şi evaluare ale activităţii generale;
  • 300 de cetăţeni din grupurile de iniţiativă vor deprinde abilităţi de implicare civică şi de rezolvare a problemelor comunităţii;
  • 30 de planuri de acţiune elaborate în mod participativ;
  • 1 campanie publică de strângere de semnături pentru iniţiativa cetăţenească;
  • Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au învățat reprezentanții a 30 de grupuri de inițiativă să devină cetățeni activi, să pună întrebări și și să solicite răspuns, să îți verbalizeze nevoile și care sunt câteva dintre instrumentele prin care pot pune presiune pe autoritățile locale.

Activități

1. Formarea grupurilor de inițiativă

• În toate cele 30 de comunități au fost formate grupuri locale de inițiativă care, cu ajutorul facilitatorilor, au identificat participativ nevoile comunităților. Analizând nevoile din cele 30 de comunități, au fost identificate o serie de probleme comune: lipsa mediatorilor școlari și sanitari, lipsa experților pe probleme de romi din primării, lipsa apei potabile, lipsa actelor de proprietate, lipsa locurilor de munca, abandon școlar

2. Planificare a acțiunilor

• Fiecare grup de inițiativă a lucrat împreună cu facilitatorul la realizarea unui plan de acțiune prin care să soluționeze problemele identificate în comunitate. Cel puțin una din activitățile din planul de acțiune a fost realizată în cadrul proiectului. Dintre acţiunile realizate de grupurile de iniţiativă: realizare de activităţi educaţionale, mobilarea unei săli de clase, amenajarea unui teren de joacă, realizare de campanii de informare, realizare de demersuri pentru angajarea de mediator sanitar / şcolar sau expert pentru probleme de romi

3. Sprijin financiar

• Sprijinirea financiară a 6 dintre cele 30 de inițiative ale grupurilor de inițiativă astfel încât din fiecare județ să fie sprijinite 2 dintre comunități: 1. Șotrile – mobilare sală de clasă la școală 2. Vărbilău – amenajarea unui loc de joacă 3. Corabia – realizare activități educaționale și oferire de rechizite elevilor 4. Drăgănești – Olt – realizare activități educaționale și oferire de rechizite preșcolarilor 5. Mihăilești – realizare activități educaționale și oferire de rechizite elevilor 6. Cândești – realizare activități educaționale și oferire de rechizite elevilor

4. Amenajări și construcții

• Pietruirea unui drum în Cândești • Forarea unui puț în Mihăilești

Rolul Agenției Împreună Solicitant

Coordonator Andrei Constantin

Finanţator: Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Suma acordată 74,327.95euro

Durată 12 luni

Parteneri Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Asociația Centrul de Resurse pentru Egalitate AEQVITAS (Olt), Centrul de Resurse Appolo (Prahova)

ro_RORomână