Clasa mea din afara clasei

Clasa mea din afara clasei - Misiune

Obiectivul principal al proiectului „Clasa mea din afara clasei” îl constituie reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire a fenomenului și de asigurare a oportunităților egale pentru 330 de elevi din mediul rural din 3 școli din județul Teleorman pe o perioadă de 12 luni.

Obiective specifice ale proiectului

  • Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea unei culturi școlare inclusive în fiecare dintre cele 3 școli, promovând dezvoltarea de activități non-formale și outdoor; Îmbunătățirea competențelor personalului didactic prin participarea a 38 de profesori din 3 școli la un curs acreditat de perfecționare pe tema educației non-formale în sistem outdoor.
  • Îmbunătățirea competențelor personalului didactic prin participarea a 38 de profesori din 3 școli la un curs acreditat de perfecționare pe tema educației non-formale în sistem outdoor.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării activităților:

  • 330 elevi din mediul rural (dintre care 140 elevi romi) din județul Teleorman, aflați în situații de risc, sprijiniți în continuarea educației și tranziției spre următorul ciclu prin implicarea în activități non-formale și out-door, participare la activități interculturale și de creștere a stimei de sine, consiliere și orientare școlară;
  • competențe crescute de adaptare a conținutului și practicilor educaționale, la nevoile elevilor, centrat pe educației non-formală în sistemul outdoor, în rândul a 38 de cadre didactice din trei școli din județul Teleorman.

NOUTĂȚI

* Concurs postere „Clasa mea din afara clasei”

În luna noiembrie a avut loc un concurs de postere la nivelul școlilor partenere, care le-a pus tinerilor creativitatea la bătaie. Copiii au lăsat desenele să vorbească pentru ei despre ce înseamnă și cum ar vedea ei o „casă din afara clasei”. Concursul s-a adresat elevilor din ciclul primar si gimnazial de la Școala Gimnazială „Conțești”, Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi”, Bragadiru și Școala Gimnazială Pietroșani, jud. Teleorman, iar cele mai bune creații au fost premiate.
  • Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Conțești, Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi” Bragadiru și Școala Gimnazială Pietroșani, județul Teleorman, implementează, în perioada 14.10.2022-30.09.2023, proiectul „Clasa mea din afara clasei”, cod SMIS2014+:153504, Cod apel: POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6.

    Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman și beneficiază de o finanțare totală de 1.726.972,92 de lei din care 1.467.927,02 lei cofinanțare UE.

    Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro