Clasa mea din afara clasei

Clasa mea din afara clasei - Misiune

Obiectivul principal al proiectului „Clasa mea din afara clasei” îl constituie reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire a fenomenului și de asigurare a oportunităților egale pentru 330 de elevi din mediul rural din 3 școli din județul Teleorman pe o perioadă de 12 luni.

Obiective specifice ale proiectului

 • Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea unei culturi școlare inclusive în fiecare dintre cele 3 școli, promovând dezvoltarea de activități non-formale și outdoor; Îmbunătățirea competențelor personalului didactic prin participarea a 38 de profesori din 3 școli la un curs acreditat de perfecționare pe tema educației non-formale în sistem outdoor.
 • Îmbunătățirea competențelor personalului didactic prin participarea a 38 de profesori din 3 școli la un curs acreditat de perfecționare pe tema educației non-formale în sistem outdoor.

Principalele activități:

 • formarea a 38 de profesori printr-un curs acreditat cu credite transferabile în care vor fi pregătiți să deruleze activitățile non-formale și outdoor în școala lor, dar și cum să își creioneze un set de materiale adaptate la cerințele și nevoile elevilor din școala lor pe baza ghidului dezvoltat pentru aceștia;
 • activități non-formale în sistem outdoor, prin intermediul cărora profesorii vor organiza diferite sesiuni cu elevii implicați în program, care se vor focusa pe teme precum: problema discriminării, incluziunea romilor și cum se pot dezvolta relații interculturale;
 • activității de sprijinirea elevilor pentru tranziția spre un alt ciclul de învățământ în care vor fi identificați minimum 20 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii aflați în clasele a III-a, a IV-a, a VII-a și a VIII-a care vor beneficia de sesiuni de consiliere și orientare profesională, activități remediale la materiile relevante în afara programul școlar cu scopul suplimentării bagajului educațional, iar pentru beneficiarii care se află în clasa a VII-a sau a VIII-a se vor organiza sesiuni de prezentare a liceelor aflate in apropiere;
 • program de mentorat pentru creșterea stimei de sine a elevilor pentru dezvoltarea abilităților sociale, cu precădere asupra relaționării și incluziunii, un pilon important al acestei activității este reprezentat de conceptul peer to peer learning, astfel încât 30 de elevi sau tineri (romi și neromi) vor fi formați cu privire la stima de sine, identitate, setarea propriilor obiective, motivare în parcursul educațional, lucru în echipă, precum și diversitate și incluziune; astfel, noii mentori vor organiza diferite ateliere cu 139 de elevi de gimnaziu.
 • Principalele rezultate așteptate în urma implementării activităților:
 • 330 elevi din mediul rural (dintre care 140 elevi romi) din județul Teleorman, aflați în situații de risc, sprijiniți în continuarea educației și tranziției spre următorul ciclu prin implicarea în activități non-formale și out-door, participare la activități interculturale și de creștere a stimei de sine, consiliere și orientare școlară;
 • competențe crescute de adaptare a conținutului și practicilor educaționale, la nevoile elevilor, centrat pe educației non-formală în sistemul outdoor, în rândul a 38 de cadre didactice din trei școli din județul Teleorman.

NOUTĂȚI

* Concurs postere „Clasa mea din afara clasei”

În luna noiembrie a avut loc un concurs de postere la nivelul școlilor partenere, care le-a pus tinerilor creativitatea la bătaie. Copiii au lăsat desenele să vorbească pentru ei despre ce înseamnă și cum ar vedea ei o „clasă din afara clasei”. Concursul s-a adresat elevilor din ciclul primar si gimnazial de la Școala Gimnazială „Conțești”, Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi”, Bragadiru și Școala Gimnazială Pietroșani, jud. Teleorman, iar cele mai bune creații au fost premiate. Pe fiecare dintre cele cinci postere (unul dintre ele fiind un colaj cu toate cele premiate) am inserat desenele ieșite din mâinile elevilor, desene făcute în acuarele, carioci ori creioane colorate.
 • Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Conțești, Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi” Bragadiru și Școala Gimnazială Pietroșani, județul Teleorman, implementează, în perioada 14.10.2022-30.09.2023, proiectul „Clasa mea din afara clasei”, cod SMIS2014+:153504, Cod apel: POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6.

  Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman și beneficiază de o finanțare totală de 1.726.972,92 de lei din care 1.467.927,02 lei cofinanțare UE.

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro