Centre Comunitare de Resurse

2011

Scopul proiectului

Creșterea accesului pe piața muncii, în activități non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătățirea calității resurselor umane și prin furnizarea de servicii de sprijin integrate.

Obiective specifice

  • Crearea de Centre Comunitare de Resurse (CCR), ca furnizoare de servicii de sprijin integrat în comunitățile rurale.
  • Valorificarea potențialului antreprenorial i dezvoltarea competențelor specifice pentru persoanele din mediul rural, cu focalizare pe romi.
  • Crearea unei rețele a Centrelor Comunitare de Resurse în vederea promovării, susținerii și dezvoltării, la nivel local/regional/național, a acestui model de stimulare a ocupării în mediul rural.

Rezultate

  • 15 Centre Comunitare de Resurse înființate care să ofere servicii integrate și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane și ocuparea forței de muncă la nivelul comunităților rurale;
  • 60 persoane formate din rândul membrilor comunităților rurale, inclusiv aparținând etniei rome, în cadrul unui program de pregătire profesională în domeniile mediere sanitară, asistență comunitară, mediere școlară și facilitare comunitară;
  • 75 de planuri individuale de mici afaceri;
  • minimum 500 de planuri de dezvoltare personală și profesională în vederea ocupării, elaborate de către personalul CCR împreună cu beneficiarii de servicii ai CCR;
  • Minimum 2000 de beneficiari ai serviciilor oferite de CCR;
  • O rețea a CCR care să promoveze, susțină și să dezvolte modelul de bună practică la nivel local/regional/național.

Activități

1. Consiliere

• Asigurarea serviciilor de consiliere individualizată, programe de formare şi asistenţă pentru începerea unei activităţi antreprenoriale, orientare pe piaţa muncii etc. • Oferirea de servicii integrate (consiliere medicală, socială şi educaţională) care contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la creşterea motivării pentru participare activă pe piaţa muncii.

2. Programe

• Derularea unui program de mentorat şi formare profesională pentru crearea unor persoane resursă în comunitate (mediatori sanitari, mediatori şcolari, asistenţi comunitari, facilitatori comunitari); • Derularea unui program de consiliere educaţională, medicală şi socială, formare şi orientare pe piaţa muncii pentru membrii comunităților; • Derularea unui program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale de care au beneficiat persoanele inactive şi persoanele care trăiesc din agricultura de subzistenţă din mediul rural.

Rolul Agenției Împreună Partener

Coordonator Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN

Finanţator Fondul Român European - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Suma acordată

Durată 36 de luni

ro_RORomână