Studiu privind evaluarea măsurii afirmative de alocare a locurilor distincte pentru studenții romi

În prima etapă a proiectului se va realiza o analiză de impact a măsurii de alocare a locurilor distincte pentru romi în învățământul superior, în perioada 1992-2020. Cercetarea va avea în vedere trei piloni, cu obiective aferente fiecăruia dintre ei:

PRIMA ETAPĂ:

Analiză sistematică a politicii publice de alocare a locurilor distincte pentru romi în învățământul universitar, incluzând perspectiva legislativă, evoluția politicii publice, evoluția numărului de absolvenți romi care au beneficiat de măsură, diferențe între universități și realizarea unei tipologii a universităților care au adoptat măsura.

A DOUA ETAPĂ:

Analiza în profunzime a parcursului unor romi care au fost beneficiari ai măsurii cu scopul de a identifica schimbări la nivelul familiei, generației, comunității.

Ținând cont de faptul că nu există date sistematice cu privire la traiectoria profesională a absolvenților romi care au beneficiat de un loc distinct în universități, este nevoie de o analiză calitativă, în profunzime, pentru a identifica tipare/tipologii de romi și a observa evoluția acestora.

A TREIA ETAPĂ:

Studiu de caz care să reflecte cum a implementat Universitatea din București măsura afirmativă, înțelegând care au fost dificultățile, dar și aspectele pozitive, perspectivele profesorilor și studenților romi și neromi.