Plan cadru de reformă pentru reducerea decalajelor dintre romi și neromi la nivel universitar

Se va realiza un plan cadru de reformă pentru îmbunătățirea accesului romilor în învățământul universitar și reducerea decalajelor, pornind de la concluziile studiului de evaluare a măsurii afirmative.

Acesta va conține recomandări specifice pentru îmbunătățirea eficienței măsurii de alocare a locurilor pentru romi, dar și măsuri complementare de sprijin a incluziunii romilor.

Măsurile complementare vor viza trei grupuri țintă:

  • studenți romi – activități extracurriculare de creștere a stimei de sine și a abilităților de participare, activități formale de promovare, interculturalitate;
  • studenți neromi – activități formale/ cursuri opționale de promovare a diversității și interculturalității;
  • cadre didactice – îmbunătățirea formării pe teme ce țin de incluziune, interculturalitate ori diversitate.

Măsurile complementare de sprijinire a incluziunii romilor la nivel universitar vor fi consultate cu cei 500 de studenții care aparțin grupurilor vulnerabile. Consultarea se va realiza prin intermediul unor platforme online (spre exemplu, Google Forms) – discuții, dezbateri, feedback pe materiale propuse de către experți.

Pe baza feedback-ului primit în urma consultărilor cu cei 500 de studenți, se va realiza un raport, iar documentele și propunerile vor fi modificate în acord cu feedback-ul venit din partea studenților.