Clasa mea din afara clasei

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Conțești, Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi” Bragadiru și Școala Gimnazială Pietroșani, județul Teleorman, implementează, în perioada 14.10.2022-30.09.2023, proiectul „Clasa mea din afara clasei”, cod SMIS2014+:153504, Cod apel: POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire a fenomenului și de asigurare a oportunităților egale pentru 330 de elevi din mediul rural din 3 școli din județul Teleorman pe o perioadă de 12 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea unei culturi școlare inclusive în fiecare dintre cele 3 școli, promovând dezvoltarea de activități non-formale și outdoor; 
  • Îmbunătățirea competențelor personalului didactic prin participarea a 38 de profesori din 3 școli la un curs acreditat de perfecționare pe tema educației non-formale în sistem outdoor.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării activităților:

  • 330 elevi din mediul rural (dintre care 140 elevi romi) din județul Teleorman, aflați în situații de risc, sprijiniți în continuarea educației și tranziției spre următorul ciclu prin implicarea în activități non-formale și out-door, participare la activități interculturale și de creștere a stimei de sine, consiliere și orientare școlară;
  • competențe crescute de adaptare a conținutului și practicilor educaționale, la nevoile elevilor, centrat pe educației non-formală în sistemul outdoor, în rândul a 38 de cadre didactice din trei școli din județul Teleorman.

Mai multe detalii despre proiect, misiunea și rezultatele acestuia regăsiți aici.

Publicat de:

agentiaimpreuna

noiembrie 29, 2022

ro_RORomână