Roma Counsellor Empowerment Programme

2017

Scopul proiectului

Susținerea și determinarea implementării politicilor și legislației care favorizează comunitatea romă

Obiective specifice

 • Dobândirea cunoștințelor privind cadrul legislativ care favorizează comunitățile de romi în cadrul unui training național al liderilor locali romi;
 • Dobândirea de abilități necesare implementării agendei politice de către consilieri locali romi aflați la primul mandat printr-un program de împuternicire;
 • Determinarea partidelor politice și a autorităților locale să includă în planurile lor de acțiune agenda politică a incluziunii sociale;
 • Promovarea conceptului de cetățenie activă în procesul de soluționare a problemelor

Rezultate

 • 1 manual care rezumă legislația privind prioritățile și oportunitățile care favorizează comunitatea de romi;
 • 50 de participanți au fost informați despre prioritățile legislative și oportunitățile de finanțare care favorizează comunitatea romă;
 • 1 campanie de sensibilizare a opiniei publice pe Facebook;
 • 15 consilieri locali ai romilor selectați;
 • 15 consilieri locali romi își vor îmbunătăți competențele în ceea ce privește vorbirea publică, conducerea, negocierea și dezvoltarea comunității;
 • 15 consilieri locali romi vor avea acces la cel puțin o oportunitate de finanțare pentru a rezolva o problemă locală, în parteneriat cu administrația locală;
 • 15 grupuri de inițiativă locale formate și mobilizate;
 • 15 planuri de acțiune locale;
 • 15 granturi pentru rezolvarea unei probleme prioritare pe comunitate;
 • 15 comunități care dezvoltă un proces de colaborare cu autoritățile locale;
 • 15 probleme locale rezolvate prin măsuri concrete (câte una pe comunitate)
 • 1 masă rotundă națională organizată cu cel puțin 50 de participanți.

Activități

Activitatea 1

• Formarea națională a consilierilor locali, axată pe instrumentele legislative care favorizează comunitatea de romi;

Activitatea 2

• Selecția a 50 de consilieri locali și instruirea acestora;

Activitatea 3

• Selecția a 15 consilieri locali alesi pe primul lor mandat și și organizarea unui program de abilitare a acestora;

Activitatea 4

• Punerea în aplicare a unui program comunitar de dezvoltare în comunitățile reprezentate de cei 15 consilieri locali aleși la primul lor mandat;

Activitatea 5

• În ultima lună a proiectului (lună 13) vom organiza o masă rotundă de o zi, cu consilieri romi și non-romi, reprezentanți ai autorităților locale, părților interesate, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți guvernamentali și reprezentanți ai ambasadelor. Reuniunea va fi organizată cu 50 de participanți și se va concentra pe importanța dezvoltării comunității, pentru o mai bună reprezentare a romilor la nivelul administrației locale.

Rolul Agenției Împreună Implementator

Coordonator proiect Gelu Duminică

Finanțator Ministerul Afacerilor Externe al Olandei

en_USEnglish